VVD Hoeksche Waard roept college op om met een pakket aan aanvullende steunmaatregelen te komen voor lokale ondernemers

HOEKSCHE WAARD – In een open brief aan het college van de gemeente Hoeksche Waard heeft de VVD opgeroepen om met een pakket aan aanvullende steunmaatregelen te komen voor lokale ondernemers. Hiermee moet worden voorkomen dat lokale ondernemers als gevolg van de coronacrisis in de problemen raken en zo werkgelegenheid en economische vitaliteit op het eiland wordt behouden.

De fractieleden van de VVD hebben in gesprekken met ondernemers uit allerlei sectoren in de Hoeksche Waard gesproken over de impact die het coronavirus en alle beperkende maatregelen op hun bedrijf hebben. Ook nu er een verlichting van de intelligente lock-down is doorgevoerd en de anderhalvemetersamenleving langzaam vorm krijgt, wordt langzaam duidelijk dat de gevolgen een enorme dreun veroorzaken bij veel bedrijven in vrijwel alle sectoren.

“De VVD heeft 8 suggesties gedaan richting het college om zo het geluid van de ondernemers nogmaals onder de aandacht te brengen”, zegt fractievoorzitter Arnold de Man. “Wij horen van verschillende ondernemers dat hulpvragen richting de gemeente vertraging oplopen en ondernemers in onzekerheid blijven en lang op hun geld moeten wachten. De afgesproken 4 weken wordt bij lange na niet gehaald als het bijvoorbeeld gaat om de TOZO-regeling. Bovendien wordt er veel extra informatie gevraagd, die in onze ogen niet nodig is of niet binnen deze regeling thuishoort. Zoals bijvoorbeeld de partnertoets. Dat kan en mag niet de bedoeling zijn.”

De VVD roept ondernemers op om actief de gemeente op te zoeken, maar ook om de VVD Hoeksche Waard te benaderen als zij tegen barrières oplopen.

De open brief is hieronder te lezen: