Tijdelijk meer ruimte voor terrassen

terras

Horecaondernemers krijgen tijdelijk meer ruimte voor hun terrassen. Vanaf 1 juni worden(mogelijk)de maatregelen voorde horecagelegenheden versoepeld. Ook de terrassen mogen dan (waarschijnlijk) weer open, mits iedereen aan tafel zit en er anderhalve meter afstand wordt gehouden. Om aan die anderhalvemeter-eis te voldoen, is ruimte nodig. Niet alle horecagelegenheden hebben die ruimte op dit moment. De gemeente biedt de horecaondernemers dan ook de mogelijkheid om hun terrassen tijdelijk uit te breiden. Ook ondernemers die nog geen terras hebben, kunnen een tijdelijk terras aanvragen. De tijdelijke terrassen moeten aan een aantal voorwaarden voldoen: Het terras heeft minimaal anderhalve meter doorloopbreedte voor voetgangers, rolstoelgebruikers, verkeersdeelnemers enz.De hulpdiensten hebben ongehinderd doorgang.De brandkranen en nooduitgangen blijven vrij toegankelijk.De omgeving ervaart geen overlast.Er is geen muziek toegestaan.De tijdelijke terrassen worden alleen toegestaan nadat de gemeente de aanvraag beoordeeld heeft en als de rijksoverheid de openstelling van terrassen toestaat.

Aanmelden

Als een ondernemer zijn terrastijdelijk wil uitbreiden of een nieuwe tijdelijk terras wil creëren, dan moet dit vooraf gemeld worden bij de gemeente. De gemeente toetst of de uitbreiding aan de voorwaarden voldoet. Als de melding akkoord is, ontvangt de ondernemer per brief een bevestiging.Op de website van de gemeente staat een aanmeldformulier, dat ingevuld en gemaild kan worden naar de gemeente. De meldingsplicht voorkomt vergunningprocedures en leges, terwijl de gemeente toch zicht houdt op de initiatieven. Vragen? Neem dan contact met Team Vergunningen APV van de gemeente. De medewerkers zijn elke werkdag tussen 8.30 en 17.00 uur bereikbaar via telefoonnummer 14 0186 of 088 -647 36 47.