Lerend Netwerk=Kennis delen

netwerk

Medio maart vorig jaar ging een Lerend Netwerk rond het thema dementie van start in de Hoeksche Waard. De onthulling van de zogenoemde ‘praatplaat’ ging in april niet door, maar nu is er door de corona-maatregelen een onthulling op afstand geweest. Mieke en Marcel praten over het Lerend Netwerk. Mensen met kennis van bewoners met dementie worden gestimuleerd hun kennis te delen. Het netwerk groeit en probeert de juiste mensen bij elkaar te brengen en aan elkaar te verbinden. Wij spraken met hen: