Inbrekers vangen steeds vaker bot: Nog maar 30% van de achterdeuren slecht beveiligd

Vijf jaar geleden bleek uit onderzoek dat het overgrote deel van de achterdeuren slecht beveiligd was. Recent onderzoek*) toont aan dat mensen geluisterd hebben naar de vele tips van de politie, verzekeraars en de stichting Nationale Inbraakpreventie Weken: nog maar 30% van de achterdeuren heeft een ronduit slechte beveiliging.

Ongeveer de helft heeft het enig juiste beslag gemonteerd  (namelijk met cilindertrekbeveiliging), het andere deel combineert beslag zonder cilindertrek­beveiliging met een SKG*** cilinder of met meer­dere extra bijzetsloten gemonteerd aan de binnenzijde van de deur. “We denken dat het plaatsen van goede beveiliging sterk heeft bijgedragen aan de daling van het aantal inbraken. In vijf jaar tijd is het aantal inbraken meer dan gehalveerd. In onze halfjaarlijkse onderzoeken over de afgelopen vijf jaar, zien we een sterke verschuiving van het percentage geslaagde inbraken, van 53% naar 37%. Steeds vaker staken de inbrekers dus hun pogingen”, aldus Coen Staal, voorzitter van de Nationale Inbraakpreventie Weken (NIPW).

Meer tijd voor beveiliging
In de afgelopen weken, met veel mensen thuis aan het werk, zijn de inbraken en inbraakpogingen met vele tientallen procenten gedaald. Deze crisis biedt misschien nog meer mogelijk­heden, omdat het vele thuiszitten kan leiden tot betere inspectie van de eigen beveiliging. De NIPW heeft in veel bouwmarkten en ijzerwarenspeciaalzaken overzich­te­lijke folders verzorgd, vol met goede tips voor de voor- en achterdeuren. Er is ook een NIPW-app, waarmee aan de hand van foto’s snel een inspectie kan worden uitgevoerd van de eigen deuren. Deze NIPW-app kan in de app store of google play store gevonden worden met de zoektermen: ‘Stop Inbraak’.

Cilindertrekbeveiliging
Bij de woningen met een achterdeur heeft al bijna 30% van de respondenten daarop beslag met cilindertrek­beveiliging gemonteerd. Bij cilindertrekken schroeft de inbreker een stalen schroef in de cilinder (waar je je sleutel insteekt) en plaatst er een cilinder­trekker op, een soort poelie. Of een heel groot breekijzer. Daarmee wordt zoveel trekkracht via de schroef op de cilinder uitgeoefend, dat deze, op het zwakste stukje in het midden, afbreekt.

Veiligheidsbeslag met cilindertrekbeveiliging rekbeveiliging
Door nu beslag te plaatsen dat  is voorzien van een stalen plaatje over de cilinder – met slechts een gleuf voor de sleutel – kan de cilinder er niet meer uitgetrokken worden. De prijs van dit type beslag is ongeveer 60-80 euro.

Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW)
Een woning met het Politiekeurmerk Veilig Wonen kent goede beveiligings­maatregelen, zoals gecertificeerd hang- en sluitwerk en goede verlichting. Bij zo’n woning duurt het een inbreker vaak gewoon te lang om binnen te komen en zijn slag te slaan. Bijna een op de drie respondenten is bekend met het PKVW. Volgens de opgave van Het CCV, dat het PKVW keurmerk beheert, heeft ongeveer 10% van alle woningen in Nederland een PKVW-certificaat. Omdat het inbrekersgilde niet stil zit, moet zo’n PKVW-certificaat elke 10 jaar opnieuw worden aangevraagd. Veelal zijn dan slechts enkele aanpassingen nodig. Tweederde van de respondenten met een PKVW-woning is echter niet op de hoogte van deze 10-jaarstermijn. 

Over de stichting Nationale Inbraakpreventie Weken
De stichting Nationale Inbraakpreventie Weken is een publiek-private samenwerking met als doel woningbezitters meer bewust te maken van goede inbraakpreventie, om daardoor bij te dragen aan het substantieel verlagen van het aantal inbra­ken en inbraakpogingen. Werd in 2012 bijna 92.000 keer ingebroken of een poging daartoe gedaan, in 2019 was dit gedaald tot onder de 40.000. De stichting voert tweemaal per jaar campagne, in mei/juni en november/december. Partners in de stichting zijn de bedrijven Nemef, Ring, Securitas Direct en Yale. Daarnaast werkt het NIPW  samen met het ministerie van Justitie en Veiligheid en het Verbond van Verzekeraars. 

Kijk voor meer informatie over o.a. inbraakmethoden en inbraakpreventie op www.inbraakmislukt.nl.