Denktank Economische gevolgen Corona

Hij praat ons via de telefoon bij over de Denktank Economische gevolgen Corona. Onlangs is deze denktank voor het eerst, digitaal, bijeengekomen. Hoe kunnen we de structuur vasthouden, wat zijn de economische gevolgen van de crisis.
Welke besluiten moeten er genomen worden. Hoe staan de diverse disiplines er voor? Kunnen we straks weer “normaal” sporten? Volgende week komt er een nieuw steun- of noodpakket voor ondernemers. Is dit voldoende? Hoe doen we het met elkaar goed en verantwoord? Wat is de toekomst voor het bedrijfsleven en de verenigingen?