Coronamaatregelen en de culturele sector

Kunst en cultuur

Vanaf 11 mei gaat de deur weer op een kier voor sommige culturele activiteiten. Per 1 juni is er nog meer mogelijk. Toch is nog niet alles even duidelijk. Gemeente Hoeksche Waard heeft daarom de gevolgen van de coronamaatregelen voor de culturele sector op een rijtje gezet.

Het document ‘Coronamaatregelen culturele sector‘ is een samenvatting van de actuele afspraken en regels die gelden voor de verschillende cultuurdisciplines in de Hoeksche Waard. Het is een dynamisch document. Is er sprake van (verdere) versoepeling van de maatregelen of komen er nieuwe inzichten? Dan voegen wij deze nieuwe informatie toe aan dit document.

In het kort worden de maatregelen voor de volgende disciplines beschreven:

  • beeldende kunst
  • bibliotheken
  • cultuureducatie
  • dans
  • erfgoed
  • festivals
  • musea
  • muziek en zang
  • theater

Sommige zaken zijn nog onduidelijk

De persconferentie van 6 mei heeft nog niet voor alles duidelijkheid geboden. Maar er lijkt perspectief te zijn voor het onder strikte voorwaarden opstarten van activiteiten en repetities vanaf 1 juni. Er vindt overleg tussen het  kabinet en de culturele partners plaats om te komen tot heldere en eenduidige richtlijnen om de  activiteiten te hervatten. We volgen dit op de voet en stemmen hierover af met de veiligheidsregio.

Start uw instelling weer met activiteiten? Meld het!

Culturele organisaties moeten zich melden als ze activiteiten willen opstarten. Hoeksche Waard Actief verzamelt namens de gemeente deze meldingen. Zij kunnen u ook helpen en praktische adviezen geven bij het opstarten. De meldingen worden verder doorgestuurd naar Dok-C, het platform voor kunst en cultuur in de Hoeksche Waard. Zij publiceren op hun website een overzicht van de opgestarte activiteiten. In het document ‘Coronamaatregelen culturele sector‘ leest u hoe u een melding moet doorgeven.