Steeds meer mensen kunnen worden getest op het coronavirus

Bij de GGD wordt hard gewerkt om op korte termijn iedereen met klachten te kunnen testen op het coronavirus. Zodra dit mogelijk is, wordt het op www.dienstgezondheidjeugd.nl bekend gemaakt. Op dit moment is de test nog niet voor iedereen beschikbaar. In onze regio testen we nu de volgende groepen op het coronavirus: zorg- en onderwijspersoneel; contactberoepen; niet-professionele zorgverleners (zoals mantelzorgers en vrijwilligers in de zorg) en mensen in de risicogroep. Het gaat daarbij alleen om mensen die hoesten, neusverkouden zijn en/of koorts hebben. Mensen die klachtenvrij of al hersteld zijn, worden…

Lees verder

Aanvulling burenregeling Windpark Spui

Eind april ontvingen direct omwonenden van Windpark Spui een brief over de laatste stand van zaken van de burenregeling. In de overeenkomst tussen Windpark Spui en de provincie Zuid-Holland is afgesproken dat er een budget van € 50.000,- beschikbaar wordt gesteld voor de zogenaamde burenregeling. Deze regeling is alleen beschikbaar voor omwonenden in de directe omgeving van het windpark én wonend buiten de bebouwde kom.  Aanvulling ‘Extra inzet’Om een groep omwonenden die ook overlast ervaren maar net buiten deze regeling valt ook tegemoet te komen, komt de initiatiefnemer met een…

Lees verder

Steunpakket voor zelfstandig ondernemers verlengd

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) krijgt een vervolg. De noodregeling voor zelfstandig ondernemers die eind mei afloopt, wordt met drie maanden verlengd tot eind augustus. Als u nu gebruik maakt van Tozo uitkering levensonderhoud kunt u, als u aan de voorwaarden van de vervolgregeling voldoet uw Tozo-uitkering verlengen. Ook zelfstandigen die nog geen gebruik hebben gemaakt van Tozo kunnen ondersteuning aanvragen als zij aan de voorwaarden voldoen. Tozo 2 kunt u vanaf 1 juni tot met 31 augustus aanvragen bij uw woongemeente. De startdatum van de aanvraagmogelijkheid kan per gemeente…

Lees verder

Nieuwe datum inwerkingtreding Omgevingswet: 1 januari 2022

Gemeente HW gaat in volle vaart door met de voorbereidingen. In een Kamerbrief maakte minister Ollongren (van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) vandaag bekend dat 1 januari 2022 de nieuwe voorgenomen datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet is. Deze datum is in overeenstemming tussen het Rijk en koepels van gemeenten, provincies en waterschappen tot stand gekomen. De Hoeksche Waard is volop bezig met de voorbereidingen op de invoering van de nieuwe Omgevingswet en dat zetten we zo doorNa de zomer starten we, samen met de Waardmakers, met de vormgeving van het…

Lees verder

De Hitsertse kade gaat open

De Hitsertse kade, gelegen aan het Vuile Gat in het zuidoosten van de Hoeksche Waard, gaat open. De steiger ligt er, en hoewel het terras nog buiten gebruik is,  mag er wel een ijsje verkocht worden. Ook wordt de ballenlijn in het water nog geplaatst. Natuurlijk mag het met het oog op de coronarichtlijnen niet te druk worden op het grasveld, en bezoekers moeten zich aan de regels houden. Een aantal leden van de werkgroep Hitsertse Kade kwam met het idee om cirkels in het gras te maken met een…

Lees verder