Stichting Geven om Jong Leven: ‘geen rommelmarkt dit jaar’

Stichting Geven om Jong Leven heeft besloten om dit jaar geen rommelmarkt te organiseren. Vanwege de uitbraak van Coronavirus was de vergunning voor de markt op 16 mei 2020 uiteraard ingetrokken. Het idee om de rommelmarkt te verplaatsen naar een later moment, bijvoorbeeld in september 2020, hebben wij na de persconferentie (21 april jl. ) van de minister-president losgelaten.

Als Geven om Jong Leven richten wij ons op de gezondheid van kwetsbare jonge kinderen. Daarvoor zamelen wij geld in, onder andere door het organiseren van een rommelmarkt. Onze markt wordt elk jaar zeer goed bezocht en kent zeer drukke uren. Wij durven als organisatie de verantwoording nog niet te dragen dat wij het nieuwe normaal, 1,5 meter afstand, kunnen waarmaken tijdens ons evenement.Omdat wij dit niet kunnen garanderen voor onze vrijwilligers en bezoekers zien we ons genoodzaakt geen rommelmarkt te houden in 2020.

Grote verloting

De jaarlijkse grote verloting gaat wel door, alleen op een later moment. Omdat ook deze vergunning is ingetrokken moet hiervoor een ander moment worden gevonden. De bepaling van de prijswinnaars zal nu waarschijnlijk plaatsvinden op 25 september 2020 om 10 uur door van der Straaten Notarissen in Mijnsheerenland. De prijswinnaars krijgen persoonlijk bericht. De uitslag zal diezelfde dag bekend gemaakt worden via onze website en sociale media kanalen.Met de gemeente en de notaris is overeenstemming bereikt dat de oorspronkelijke loten geldig blijven en dat hiervoor een nieuwe vergunning zal worden verleend.Verplichtingen aan het Prinses Maxima Centrum

Jaarlijks schenken wij het Prinses Maxima Centrum een donatie van €25.000,-.Deze verplichting willen wij in ieder geval vanuit onze reserves nakomen.Verder organiseren wij een reisje naar de Efteling voor patiëntjes en hun gezinsleden. Op dit moment is nog onduidelijk of dit wel kan en in welke vorm dit dan zou kunnen plaatsvinden. Allereerst is van belang of de vertegenwoordigers van het ziekenhuis denken dat dit verantwoord is.

Inzamelen van spullen

Onze opslagplaatsen zijn al goed gevuld en sinds 21 maart 2020 zijn we gestopt met inzamelen. Naar verwachting zullen we pas weer in het voorjaar van 2021 gaan starten met het aannemen van spullen. Op die manier hopen wij ons zonder al te veel ruimtegebrek voor te kunnen bereiden op een volgende rommelmarkt.

Nieuwe rommelmarkt

Op 29 mei 2021 hopen wij weer als vanouds een ontzettend gezellige en sfeervolle rommelmarkt te houden aan de Laan van Westmolen (bij de brandweerkazerne) in Mijnsheerenland. We hopen u daar dan weer te kunnen verwelkomen.

Steun Geven om Jong Leven

Mocht u ons dit jaar toch willen steunen dan kunt u een bijdrage overmaken naar stichting Geven om Jong Leven te Westmaas IBAN: NL49RABO0369953002