“Snel actie nodig voor terugdringen landbouwgif in Zuid-Holland”

De fracties van GroenLinks, PVDD, PVV en CU/SGP in Zuid-Holland vragen het college snel actie te ondernemen om het gebruik van landbouwgif terug te dringen.  Uit onderzoek van Follow the Money blijkt dat de schadelijkheid van bepaalde soorten landbouwgif voor de natuur al sinds 2012 is vastgesteld. Deze ‘neonicotinoïden’ worden nog steeds op grote schaal gebruikt in Zuid-Holland.

Statenlid Sinan Özkaya (GroenLinks): “Het aantal insecten in Zuid-Holland is dramatisch afgenomen. Dat neonicotinoïden daar een belangrijke rol bij hebben gespeeld is inmiddels wel duidelijk. In het coalitieakkoord hebben we afgesproken het gebruik van landbouwgif zo veel mogelijk terug te dringen. Wij vragen nu snel actie te ondernemen om de natuur te redden”.

In 2018 hebben de Provinciale Staten al bepaald dat er een onderzoek moest komen naar de gevolgen van landbouwgif voor bestuivers in Zuid-Holland. Dat onderzoek is nog niet verschenen. Ook is door het RIVM aangetoond dat landbouwgif binnendringt in de woningen van omwonenden en worden er verbanden gelegd met de ziekte van Parkinson. Volgens de fractie van GroenLinks voldoende reden om snel op zoek te gaan naar alternatieven. Özkaya: “Het voorzorgsbeginsel zou veel sterker moeten gelden. Landbouwgif mag gewoon geen negatieve gevolgen hebben voor de menselijke gezondheid of de natuur. Gelukkig zijn er steeds meer alternatieven. Bijvoorbeeld door veel gevarieerder te telen. Of door gebruik te maken van ‘goede’ insecten om de ‘kwade’ te bestrijden.”  

In het Zuid-Hollandse coalitieakkoord is afgesproken dat het gebruik van insecticiden zo veel mogelijk wordt teruggedrongen. Daarnaast wil de provincie op korte termijn voldoen aan de kaderrichtlijn water. Om aan die richtlijn te voldoen moet het water in Zuid-Holland veel schoner worden. Ook daarom is het belangrijk dat snel minder landbouwgif wordt gebruikt.