Nestmandjes en fotowedstrijd Coöperatie Collectief Hoeksche Waard (CCHW)

Het is voorjaar, de vogels op boerenland zijn druk met het maken van nestenof zezitten in-middels te broeden. Ondanks alle inspanningen gaan de boerenlandvogels zoals grutto, kievit en scholekster echter nog steeds in aantal achteruit. Niet alle broedsels lukken en kuikens worden niet allemaal vliegvlug.
De Coöperatie Collectief Hoeksche Waard (CCHW) zet zich in voor de boerenlandvogels, on-der andere door met boeren overeenkomsten af te sluiten voor weidevogelbeheer in het Oudeland van Strijen.Kievit en Scholekster broeden echter niet uitsluitend op grasland, maar vaak ook op akkerland. CCHW stelt nu mandjes beschikbaar die het gemakkelijker maken om nesten te verplaatsen wanneer die bij de voorjaarswerkzaamheden op de akkers in de weg liggen. De mooiste foto van een verplaatst nest belonen we met een taart.

Nestmandjes

Kievit en Scholekster worden aangeduid als weidevogel, maar ze broeden ook op de akkers in de Hoeksche Waard. We hebben het eigenlijk ook veel liever over boerenlandvogels.Deze vogels gaan sterk in aantal achteruit, er zijn te weinig jonge vogels die de eindstreep halen. Op de nesten moeten we dus zuinig zijn. Boeren beschermen tijdens het werk nesten vaak met van alles wat op de trekker aanwezig is: emmers, plastic tasjes en soms een echte nestbeschermer.
CCHW heeft nu met een subsidie uit het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) mandjes aangeschaft, die het gemakkelijker maken om nesten met eieren over een korte afstand te verplaatsen.
Het werkt eenvoudig: klein kuiltje maken, beetje grond en wat strootjes erin en eieren voorzichtig overleggen, met de punten van de eieren naar elkaar. Dat laatste is belangrijk. Bij de volgende werkgang kan het mandje met de eieren op de-zelfde manier weer op de oude plaats worden teruggelegd.

Vrijwilligers van Hoekschewaards Landschap hebben een filmpje gemaakt van het verleggen van een nest. Dat staat op de website van CCHW https://cchw.eu/nieuws/.
Belangstelling voor een of meer mandjes? Neem contact op via info@cchw.eu.

Fotowedstrijd

Het maken van een foto van het verplaatsen van een nest is, ook al is het heel druk met de voorjaarswerkzaamheden, niet veel extra werk. We vragen dan ook aan iedereen om foto’s van het verplaatsen van nesten op te sturen naar info@cchw.eu. Dat mogen foto’s zijn van het verplaatsen van nesten met het mandje, maar ook foto’s van nesten die op een andere manier zijn omgelegd zijn welkom. De mooiste/leukste en/of ludiekste foto wordt beloond met een lekkere taart.

CCHW is belast met de uitvoering van het agrarisch natuurbeheer en behartigen hiervoor de taken m.b.t.het weidevogelen het akkerrandenbeheer in de Hoeksche Waard.CCHW is het aanspreekpunt voor de agrarische natuurontwikkeling in de Hoeksche Waard voor zowel de Provincie, Rijk en EU als voor de agrariërs.