Lintjesregen 2020 coronaproof

Zoals ieder jaar regent het voorafgaand aan Koningsdag lintjes in de Hoeksche Waard. Vanwege het coronavirus is het voor burgemeester Bram van Hemmen nu niet mogelijk de decorandi persoonlijk een lintje op te spelden. Daarom is besloten hen donderdag of vrijdag persoonlijk te bellen. Donderdagavond 23 april mocht de burgemeester alvast 10 nieuwe Leden in de Orde van Oranje-Nassau en 1 Ridder in de Orde van Oranje-Nassau het heugelijke nieuws vertellen. Kort na het telefoontje werden een taart en bloemen bezorgd. Het lintje zelf blijft nog even opgeborgen in de kluis van de gemeente.  Voor het opspelden wordt landelijk een andere datum gekozen.

A. van den Berg
Meneer Arie van den Berg woont in Heinenoord. Hij is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Vanaf 1979 zet hij zich in voor de Oranjevereniging ‘Nederland en Oranje’ Heinenoord. De laatste 20 jaar als voorzitter. Deze vereniging organiseert jaarlijks meerdere dorpsevenementen waaronder Koningsdag, Heinenoord Live, de Zeepkistenrace en de Lampionnenoptocht. Ook is hij sinds 2007 voorzitter van voetbalvereniging S.V. Heinenoord. Voor deze club zette Arie zich vanaf 2000 al in als trainer en coach van jeugdelftallen. Als voorzitter initieerde hij het aanleggen van het kunstgrasveld in 2008 en werden onder zijn leiding de kleedkamers uitgebreid alsmede het aantal meisjes- en vrouwenelftallen. In 2013 werd een nieuwe tribune gebouwd. Daarnaast kreeg de verenging een bestuurskamer en een ruimte voor de supportersvereniging. Arie van den Berg is daarnaast al lange tijd coach van het 1e elftal Vanaf 2008 tot heden is hij ook bestuurslid van de branchevereniging ‘Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven’ (NVGA; 160 bedrijven). Deze vereniging behartigt de belangen van gevolmachtigde bedrijven in de sector financiële dienstverlening. Arie zet zich in het bijzonder in voor de onderlinge communicatie.

Mevrouw S.M. Bijholt-Korn
Shirley Bijholt-Korn uit Nieuw-Beijerland is benoemd als Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Vanaf 1979 tot heden is zij bestuurslid van en vrijwilliger bij de Openbare Bibliotheek Nieuw-Beijerland. Zij organiseert de exposities, verzorgt de huishoudelijke taken en onderhoudt de contacten. Daarnaast zet zij zich in voor de boekenadministratie en verzorgt zij de inkoop. Ook is zij gastvrouw bij de maandelijkse koffieochtend van Welzijn Hoeksche Waard. Tussen 1992 en 2017 was mevrouw Bijholt redactielid en redigeerde ze de nieuwsbrief bij de Nederlandse Rotsplantenvereniging. Van 2015 tot heden is Shirley vrijwilliger bij Welzijn Hoeksche Waard. Hier zet zij zich 4 keer per jaar in als kok bij de winterkostmaaltijden in de Openbare Bibliotheek Nieuw-Beijerland.

J.S. Hensen
Meneer Jacob Hensen (1959) uit Heinenoord is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij zet zich sinds 1984 in voor de Hervormde Gemeente Heinenoord. Zijn functies varieerden van secretaris van het college van notabelen, ouderling en lid van de kerkenraad/jeugdraad, secretaris van de bouwcommissie, voorzitter van de beroepingscommissie en coördinator van het beleidsplan. Jacob Hensen is nu voorzitter van de kerkenraad en moderamen, medewerker van de jaarlijkse rommelmarkt, oprichter en leider van de Zondagavondzang, leider van de Huiskring, preekvoorziener, lid en voorzitter van de Commissie Bijzondere Diensten en incidenteel als voorganger in de kerkdienst. Van 2002 tot 2011 zette hij zit in voor het Christelijk Hoekschewaards Mannenkoor.

B. Jongekrijg
Meneer Bastiaan Jongekrijg (1942) uit Puttershoek is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij was van 1970 tot 1992 penningmeester van de Vereniging het Groene Kruis te Puttershoek. Vanaf 1974 tot heden zet hij zich als vrijwilliger in bij de Gereformeerde Kerk te Puttershoek/Maasdam. Als wijkouderling, administrateur, ouderling-scriba en sinds 2013 als penningmeester van het College van Kerkrentmeesters. Een andere vrijwilligersfunctie was die van bestuurslid bij het Instituut voor het midden- en kleinbedrijf van 1975 tot 1980. Van 1978 tot 1979 was Bastiaan penningmeester van Gymnastiekvereniging De Drie Lelies te Puttershoek. Daarnaast ook vicevoorzitter van de verhuurcommissie van de sporthal. Tussen 2011 en 2018 zette hij in de functie van penningmeester in voor de Stichting Vrienden van ’t Huys te Hoecke in Puttershoek. Hij organiseerde daarnaast ook de inzamelingsactiviteiten en markten. Van 2008 tot heden brengt Bastiaan Jongekrijg maandelijks maaltijden rond als vrijwilliger bij de woonzorgorganisatie Zorgwaard te Puttershoek.

M.R. de Kreek
Meneer Marcel de Kreek (1965) uit Mijnsheerenland is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Van 1996 tot heden is hij vrijwilliger bij en voorzitter van de Oranjevereniging Koningin Wilhelmina. Hij organiseert mede de evenementen, zoals Koningsdag en het Zomeravondconcert. Daarnaast draagt hij zorg voor de werving van sponsoren. Tussen 2000 en 2018 was hij vrijwilliger bij christelijke basisschool de Molenwiek in Mijnsheerenland. Hier zorgde hij voor het afnemen van de verkeersexamens, de fietscontroles en het uitreiken van de diploma’s. Daarnaast was hij begeleider op het schoolkamp en ondersteunde hij bij de activiteiten, onder andere de sportdag en het sinterklaasfeest. Ook ondersteunt Marcel een gezin in Bosnië-Herzegovina. Hij heeft zorg gedragen voor de inzameling en bezorging van kleding en speelgoed in 2001. Daarnaast ondersteunde hij bij de bouw van een huis. Tevens heeft hij zijn netwerk ingezet zodat de familieleden een carrière hebben kunnen opbouwen. In 2017 was hij medeorganisator van het openingsfeest van het Dorpshart Mijnsheerenland. Daarnaast is hij lid van het 5 meicomité voor de viering van 75 jaar vrijheid en zet hij zich in als collectant.

C.J. Maijers
Meneer Cornelis Maijers (1962) uit ’s-Gravendeel is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Al sinds 1980 –nu 40 jaar- is hij vrijwilliger bij en secretaris van (sinds 2002) de EHBO-vereniging ‘s-Gravendeel. Hij is inzetbaar bij de lokale evenementen. Van 1982 tot heden is Cornelis ook vrijwilliger bij het Rode Kruis, afdeling Hoeksche Waard. Hier fungeerde/fungeert hij als helper, staflid rampenbestrijding, groepsleider en ondersteuner bij het rolstoelwinkelen. Tussen 1989 en 2013 was hij medeorganisator van de jaarlijkse wandelvierdaagse te ‘s-Gravendeel. In deze hoedanigheid was hij verantwoordelijk voor de vergunning, het uitzetten van de routes, de inschrijf- en startlocatie, de verkeersregelaars en de begeleidende muziekkorpsen. Van 2009 tot heden zet Cornelis Maijers zich als vrijwilliger in bij woonzorginstelling Cavent, locatie De Vlashof in ‘s-Gravendeel. Hier onderneemt hij activiteiten met de bewoners. Van 2018 tot heden begeleidt hij als vrijwilliger bij het Albert Schweitzerziekenhuis in Dordrecht patiënten van en naar de diverse onderzoeksafdelingen. Daarnaast is hij mantelzorger en zorgt hij sinds 2017 enkele dagdelen per week voor zijn dementerende vader.

Mevrouw P. Meiboom
Petra Meiboom (1965) uit Heinenoord is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Zij was van 2000 tot 2018 vrijwilliger bij en bestuurslid (secretaris van 2000-2018 en penningmeester van 2014- 2018) van de Oranjevereniging Nederland en Oranje te Heinenoord. Petra initieerde mede nieuwe activiteiten, zoals het festival Heinenoord Live.

A.K.S. van Nieuwenhuijzen
Meneer Ary van Nieuwenhuijzen uit Heinenoord is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Van 1969 tot 1994 maakte hij deel uit van de vrijwillige brandweer van Heinenoord. Sinds 1979 zet Ary zich in voor de Hervormde Gemeente Heinenoord. Van 1998 tot 2010 en vanaf 2014 als ouderling. Tevens fungeerde hij als notabel (1979-1994) en diaken (1984-1996) en was hij lid van de beroepingscommissie voor een nieuwe predikant. Ook verzorgt hij voor de jaarlijkse rommelmarkt het vervoer van de spullen.

Mevrouw M.W. Rijkhoff-Vrooman
Marijke Rijkhoff-Vrooman (1954) uit Klaaswaal is benoemd als Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Marijke was van 1985 tot 1997 vrijwilliger bij Stichting Samenleving Oud-Beijerland. Zij ondersteunde de beroepskrachten bij de activiteiten die voor allerlei groepen uit de samenleving werden georganiseerd. Het ging hierbij om laagdrempelige cursussen, trainingen, workshops, sportactiviteiten en activiteiten voor ouderen en jongeren om zodoende deze doelgroepen uit hun isolement te halen. Van 2005 tot 2011 was zij ‘wenshaler’ en ‘wensvervuller’ bij Make-A-Wish Nederland. Deze organisatie laat wensen van ernstig zieke kinderen in vervulling gaan. De taak van een wenshaler is om de allerliefste wens van het wenskind te achterhalen in een wenshaalgesprek. Vanaf 2006 tot heden is Marijke vrijwilliger bij De Zonnebloem, afdeling Oud-Beijerland. Zij bezoekt mensen met een lichamelijke beperking thuis en helpt bij het organiseren en begeleiden van activiteiten voor de deelnemers.

P.P. Storm
Meneer Paulus Storm (1957) uit Heinenoord is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Vanaf 1987 is hij vrijwilliger bij de Hervormde Gemeente Heinenoord. Hij fungeerde als lid van de kerkenraad, redactielid van het maandelijks kerkblad, notabel, lid van de bouwcommissie, kerkvoogd, ouderling-kerkvoogd, voorzitter kerkrentmeesters, ouderling-kerkrentmeester, lid van de beroepingscommissie voor de benoeming van de nieuwe predikant en lid van het moderamen. Daarnaast is hij oprichter en supervisor van de winkel- en schuurverkoop en is hij adviseur van de kerkrentmeesters. Vanaf 2012 zet Paulus Storm zich ook in voor CNV Overheid & Publieke Diensten, een onderdeel van CNV Collectief. Hij maakt deel uit van het Georganiseerd Overleg en is sinds 2014 lokaal vakbondsconsulent.

J.G.C. Vermeulen
Meneer Jan Vermeulen (1952) uit ‘s-Gravendeel is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Al sinds 1980 zet Jan Vermeulen zich in voor Showkorps Juliana te ’s-Gravendeel, onder andere in de functies van medeschrijver en choreograaf van de shows, muziekcommissaris en voorzitter. Jan droeg bij aan het toelaten van dames tot de vereniging (1981) en hij zette zich in voor het uitvoeren van mars- en showoptredens in binnen- en buitenland. Ook richtte hij het Showkorps Jong Juliana op, dat basisschoolleerlingen een instrument leert bespelen en shows geeft.