Lichte toename aantal autovernielingen in Hoeksche Waard

De politie registreerde afgelopen jaar 125 gevallen van autovandalisme in de Zuid-Hollandse gemeente Hoeksche Waard. Vergeleken met het jaar ervoor is dit aantal toegenomen met 4,2 procent. Dit en meer blijkt uit een analyse van Independer, op basis van recente politiecijfers.

Trendbreuk in ontwikkeling autovandalisme

De politie registreerde over heel 2019 in totaal 34.340 gevallen van autovandalisme in Nederland; een stijging van 4,7 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. Dit is opmerkelijk want het aantal vernielingen aan auto’s nam in eerdere jaren juist af. 

Hoeksche Waard versus Zuid-Holland

Hoewel het totale aantal autovernielingen in Zuid-Holland een stijging van 5,2 procent vertoont, is in Hoeksche Waard sprake van een iets lichtere toename. Waar er, in Hoeksche Waard, in 2018 nog 120 registraties van autovernieling waren, steeg het aantal afgelopen jaar naar 125. Ook in 37 andere Zuid-Hollandse gemeenten was sprake van een stijging. In 15 gemeenten binnen Zuid-Holland daalde het aantal registraties van autovandalisme. Bekijk het volledige overzicht hier.

Alleen allrisk-dekking dekt autovandalisme

Automobilisten die een autoverzekering afsluiten, kunnen kiezen uit drie dekkingen: WA, beperkt casco en volledig casco (allrisk). Een WA-verzekering is een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering die schade vergoedt die bij een ander wordt veroorzaakt. Met de beperkt cascodekking is men verzekerd voor schade die bij anderen worden veroorzaakt, maar ook voor een aantal schades aan het eigen voertuig. Met een allrisk – of volledig cascoverzekering zijn mensen ook verzekerd voor schade aan de eigen auto.