Hollandse Delta schakelt over naar zomerpeil

waterpeil

Het is lente en langzaamaan komen er weer verzoeken om meer water in de sloten. Sinds afgelopen week zijn we daarom op specifieke locaties gestart met het verhogen van de waterpeilen. Bijvoorbeeld op plaatsen waar fruittelers hun bomenwillen beregenen als bescherming tegen de vorst. 

Komende periode houden we het waterpeil en de vraag naar water nauwlettend in de gaten. Daar waar het nodig is, bijvoorbeeld beregeningen voor het kiemen van gewassen, zullen we de peilen verhogen. Daar waar de grond nog nat is, wachten we nog heel even met het verhogen van de waterpeilen. Het verhogen van het water naar zomerpeil doen we alleen daar waar dat is vastgelegd in het peilbesluit.

Afhankelijk van het weer en de weersvoorspellingen zullen de waterpeilen rond half april op zomerpeil staan.

Gaat u uw akkers beregenen?

Dan zorgen onze peilbeheerders er graag voor dat in de sloten voldoende water staat. Hiervoor moeten zij wel op tijd een seintje van u ontvangen. Kijk hier voor de regels.    
Als alle agrariërs dit melden, dan kunnen onze  peilbeheerders het beste bepalen waar en wanneer water nodig is. Uw melding kan telefonisch via 0900-2005005 of onder werktijd via 2005005@wshd.nl. 

Werkwijze

Het verhogen van het water in de sloten doen we heel geleidelijk. Zo voorkomen we onder andere schade aan de oevers. De hoogte van het zomer- en winterpeil in elk peilgebied is in een peilbesluit vastgelegd. Het verschil tussen zomer- en winterpeil komt voornamelijk voor in landelijk gebied in de Hoeksche Waard, Eiland van Dordrecht, IJsselmonde en op Goeree-Overflakkee. In steden en dorpen en op Voorne-Putten geldt over het algemeen gedurende het hele jaar een vast waterpeil.