Gezinshuis het Oudeland ontvangt Keurmerk Gezinshuizen

Op 21 april ontving gezinshuis het Oudeland in Strijen het certificaat van Keurmerk Gezinshuizen. Het Keurmerk stimuleert de professionalisering en continue aandacht voor de kwaliteit binnen een gezinshuis. Gezinshuis het Oudeland onderstreept het belang van kwaliteit door hun werkwijze zo transparant mogelijk te maken.

Een gezinshuis is een woonvorm voor uithuisgeplaatste kinderen en jongeren die om verschillende redenen niet bij eigen ouders kunnen opgroeien. In een gezinshuis is een gezinshuisouder verantwoordelijk voor de verzorging, opvoeding, behandeling en begeleiding van een variërend aantal kinderen die geplaatst zijn in het eigen gezin van de gezinshuisouder. In gezinshuis “het Oudeland” wonen vier opgenomen kinderen.

Praktisch en herkenbaar

Een gezinshuis dat het Keurmerk Gezinshuizen draagt, laat heel bewust buitenstaanders meekijken in de werkwijze. Het Keurmerk draagt bij aan het ordenen van het kwaliteitsmanagementsysteem van het gezinshuis, bevordert transparantie en veiligheid voor de geplaatste jeugdigen en hun betrokkenen en onderstreept het belang van professioneel opvoeden. Het Keurmerk Gezinshuizen is gebaseerd op de herkenbare en praktische processen van gezinshuizen. Het keurmerk is verankerd in de ISO 9001 systematiek. Hierdoor biedt het keurmerk een maximale stimulans voor de verbetering en de borging van de kwaliteit en veiligheid in een gezinshuis.

Registratie en werkwijze

Het Keurmerk Gezinshuizen wordt toegekend voor drie jaar. Om als gecertificeerd gezinshuis geregistreerd te worden, moeten gezinshuisouders de aanpak en de organisatie van het gezinshuis vastleggen in het handboek van Keurmerk Gezinshuizen. Ieder jaar wordt door middel van een gezinshuis-audit en een ISO-audit getoetst of het gezinshuis ook werkt volgens deze vastgelegde afspraken.

Over gezinshuis het Oudeland

Gezinshuis het Oudeland biedt tieners en jongvolwassen vanaf 12 jaar tot 21 die niet meer thuis kunnen verblijven een gezinsomgeving waarin zij gezien worden en kansen krijgen om zichzelf te ontwikkelen op weg naar volwassenheid. Zij (Conny en Ronald Hoogendijk) zorgen als gezinshuisouders voor een warme, veilige en stimulerende omgeving die aansluit bij de levensfase van het kind om kansrijk de toekomst tegemoet te kunnen treden. Zij bieden als gezinshuis een 24/7 zorg waarbij het kind centraal staat. Belangrijke personen en relaties in het leven van het kind worden gezien. Zij zoeken actief naar verbinding met deze voor het kind belangrijke personen en ondersteunen het kind of jongere in het onderhouden of opnieuw ontwikkelen van deze relaties. Zij streven naar gelijke kansen voor alle kinderen binnen ons gezin waarbinnen achtergrond, verleden en vermogen de vertrekpunten zijn vanwaar gebouwd wordt aan de toekomst. Een plek in de maatschappij voor kinderen aan hun zorg toevertrouwd is waar zij voor gaan in de dagelijkse zorg. Hetgezinshuis is gevestigd in Strijen aan de Oudendijk een schitterende plek dicht bij het natuurgebied “het Oudeland van Strijen”.

Voor meer informatie zie ook www.gezinshuishetoudeland.nl

Momenteel zijn alle plaatsen bezet, per september hebben ze weer plaats voor nieuwe cliënten.