Alternatieve nieuwe dienstverlening en producten van de Bibliotheek Hoeksche Waard

Met ingang van week 12 2020 waren alle locaties van de Bibliotheek HW gesloten. Per direct zijn alle gereserveerde titels die voor leners op de locaties klaar stonden,aan huis bezorgd. Ook is in die eerste week contact gemaakt met supermarkten in de dorpen, alwaar afgeschreven boeken werden neergezet voor het publiek om mee te nemen. Hiervan werd direct grif gebruik gemaakt. Toch is na een week deze service gestopt, omdat deze niet gericht aan de vraag van het publiek beantwoordde. In plaats daarvan een “maatwerk” boekenaanbod: mensen kunnen op grond van hun favoriete genre een verrassingstas met vier boeken aanvragen, via geopende telefoonlijn (vieruur per werkdag bemenst) . Deze tas wordt dan huis bezorgd, met inachtneming van 1,5 m afstand. De Bibliotheek Hoeksche Waard heeft wekelijks contact met het RIVM over de juiste veilige werkwijze. Na vier weken zijn inmiddels ruim 500 boekentassen bij leners thuis bezorgd.Het idee was uniek in Nederland. Andere bibliotheken hebben het voorbeeld gevolgd, onder meer in Almere, de bollenstreek, Lansingerland. De KB heeft dit idee –ontstaan in de HW –verder landelijk uitgerold.Overigens kunnen bewoners van Zorgcentra Alerimus en Zorgwaard (Numansdorp, Oud-Beijerland, Puttershoeken in Dienstencentrum ‘tWeegje) nu vrijelijk uit de inpandige collecties putten. De inwoners van de Hoeksche Waard kunnen gebruik maken van online leesservices: e-books en luisterboeken downloaden. Met de opening van de Thuisbieb in week 15 is deze mogelijkheid ook uitgebreid naar inwoners die geen lid zijn van de Bibliotheek HW. Mensen met leesproblemen (dyslexie, slechtziendheid etc.) krijgen via Stichting Passend Lezen gesproken boeken en tijdschriften thuisgestuurd.Om iedereen met vragen te helpen en de weg te wijzen is de telefonische hulplijn beschikbaar: Deze is ’s ochtends en ’s middags bereikbaar op werkdagen. Whatsappen kan ook. PR is breed ingezet via website debhw.nl, digitale nieuwsbrief, brief aan alle leners (via mail), bericht in orgaan Welzijn HW, persbericht Kompas, AD, Radio HW en social media.

Publieksactiviteiten en spreekuren

Het ruime publieksaanbod van meer dan dertig activiteiten -zowel voor jeugd als volwassenen -is per direct afgelast. Alle reeds aangemelde bezoekers hebben persoonlijk afbericht gekregen. Ook sprekers, schrijvers en genodigde gasten, samenwerkingspartners (scholen!) en contractanten zijn persoonlijk op de hoogte gesteld. Daarvoor in de plaats is per direct een fine fleur aan alternatief online aan bod gekomen.

Volwassenen

Enkele inloopspreekuren zijn via telefonische spreekuren doorgezet, zoals de formulierenhulp van Humanitas en het digitaal spreekuur via de telefonische hulplijn. Ondertussen blijft de BHW ook online binnen gekomen informatievragen via de mail beantwoorden. De maandelijkse Walk&Talk is via oefenen.nl en via de website van de BHW onder het kopje Taalhuis online te volgen. In samenwerking met De Levende Sollicitatiegids wordt vanaf week 21 een maandelijks online Walk&Talk webinar opgezet.In het kader van Een Leven Lang Lerenkan het publiek via www.bibliotheekcampus.nl online cursussen, workshops en webinars volgen.De PR is breed ingezet via website debhw.nl, digitale nieuwsbrief, brief aan alle leners (via mail), bericht in orgaan Welzijn, persbericht Kompas, AD, Radio HW en social media.

(Digi)Taalhuis

Wekelijks stuurt de BHW de taalhuisvrijwilligers online les-en oefentips voor de NT2 taalvragers. Ook lestips en online lesmaterialen worden hierbij aangereikt. Deze communicatie loopt via de mail, de interne weekbrief, de website en de Nieuwsbrief voor Taalvrijwilligers. De Bibliotheek HW biedt de taalvrijwilligers doorlopend instrumenten om online, per video of telefonisch contact te houden met de taalvragers. Met name ook aandacht in verschillende talen en begrijpelijk Nederlands voor het coronavirus, gevolgen, aanpak, enz. Ook op digitaal gebied blijven het Taalhuis HW en de Bibliotheek HW ondersteuning bieden. Via tips en do’s en don’ts op de website (onder het kopjeTaalhuis), de telefonische hulplijn en online via de vragenmail. De cursus Digisterker, over digitale communicatie met de overheid, is tijdelijk online tevolgen vanuit huis. Ondertussen werkt de Bibliotheek achter de schermen aan de uitrol van het IDO (Informatiepunt Digitale Overheid), Digisterker voor jongeren en Digisterker voor Vluchtelingen. De VoorleesExpress heeft bij alle gezinnen thuis een tasje met materialen om voor te lezen en andere toepasselijke (voor)leespresentjes gebracht. Voor de gezinnen die hiervoor openstaan is er videocontact tussen de kinderen, de ouders en de voorleesvrijwilliger. Ook start in onderlinge samenwerking met het Leerhuis Gemeente HW en stichting Lezen & Schrijven speciaal maatwerk aanbod op afstand voor de 60 NT2 inburgeraars van het Leerhuisdie nu thuis zitten.Voor de formulierenhulpen belastinghulpis een telefonische hulplijn van Humanitas geopend.Deze is te vinden via de website van de BHW en de website van Humanitas. Jeugd en OnderwijsDirect bij het ingaan van de intelligente lockdown-maatregelen in week 12 heeft de BHW contact opgenomen met alle scholen (primair onderwijs) om het online thuisaanbod taal en lezen onder de aandacht te brengen. Ook de verrassingstassenactie en de thuisbieb.Door de scholen is dit aanbod één op één doorgezet naar de ouders van de leerlingen, zodat alle kinderen gebruik kunnen maken van het online lees-en voorleesaanbod van de Bibliotheek HW en de verrassingstassen. Na een positieve feedback worden wekelijks nieuwsbrieven gestuurd naar scholen met online (lees) en informatieve tips voor ouders.Op de website staan tips voor online activiteiten binnen en buiten, leestips en educatieve activiteiten. Dagelijks worden er nieuwe tips geplaatst op de facebookpagina van de BHW. En elke week is de weekchallenge, een educatieve activiteit waartoe de leerlingen worden uitgedaagd deel te nemen. Pronkstukje is de 3D-challenge: kinderen kunnen hun eigen 3D-ontwerp sleutelhanger –via 3D-tekenprogramma ThinkerCad –insturen. De BHW print het ontwerp uit en stuurt het naar het kind thuis.Overigens: zolang de 3D-printer niet in gebruik is voor de weekchallenge,heeft de BHW aangeboden behulpzaam te zijn bij het printen van benodigde medische materialen voor ziekenhuizen. Dit gaat via 3dResponse.Meelopend met de berenactie, om kinderen buiten te activeren, heeft de BHW het prentenboek We gaan op berenjacht voorgelezen in een verrassende online setting. Dit filmpje is voor kinderen te bekijken via youtube en te vinden via de website debhw.nl. Hieraan is een online speurtocht gekoppeld. De JGZ HW heeft aandacht en praktische hulp en ondersteuning gevraagd voor de groep kwetsbare gezinnen / kinderen. De BHW stelt vergevorderde plannen voor om een rol te spelen in opvang en huiswerkbegeleiding op enkele daartoe geschikte bibliotheeklocaties.DeBHW heeft via Hoeksche Waard Actief activiteiten aangeleverd ten behoeve van de website van de gemeente It takes avillage to raise a child: https://hoekschewaard.alsvillage.nl/default.aspx. De Bibliotheek is door dit forum benaderd om ook haar overige activiteitenen nieuwe initiatieven met dit forum te delen. Hierin onder meer: elke dag tips voor activiteiten binnen en buiten,tips voor educatieve activiteiten,Hart onder de riem,praktische hulp en ondersteuning (onder andere kwetsbare gezinnen/kinderen), praktische informatie over het coronavirus. De BHW linkt haar onderwijs- en activiteitenaanbod online door naar deze gemeentelijke jeugdservice. Het CmK Cultuureducatie met Kwaliteit, onder de paraplu van de BHW, heeft via de scholen circa 4000 tasjes met kunstlessen verspreid. De creativiteit blijft stromen. Zo komen schaar, lijm en kwast thuis uit de kast.

Scholing en vernieuwing

Alle medewerkers en vrijwilligers krijgen deze weken de kansen het bindende aanbod om online cursussen, workshops en webinars te volgen. Dit zal de ontwikkeling naar de benodigde vaardigheden voorde 21ste eeuw en bibliotheekvernieuwing naar de rol van community library/ maatschappelijke bibliotheek een belangrijke impuls geven. Versie 17 april 20204De voorbereidingen voor lopende acties zoals de Kinderboekenweek, schoolbezoeken, NLleest, programmering in het najaar, etc. loopt gewoon door. Ondertussen werkt de BHW achter de schermen aan de uitrol van Digisterker voor jongeren en Digisterker voor Vluchtelingen en het IDO (Informatiepunt Digitale Overheid). Ook is het voorwerk voor de verhuizing van de bibliotheeklocatie Klaaswaal in volle gang. Inmiddels maken de locaties zich klaar om straks weer veilig opente gaan voor het publiek.Dit in overleg met het RIVM en waarschijnlijk gefaseerd. Tenslotte vragen alle nieuwe alternatieve en creatieve ideeën, aanbod, dienstverlening en activiteiten van de BHW enorme extra inzet van de medewerkers en met name de PR en communicatie van de Bibliotheek Hoeksche Waard. Nieuwe producten creëren is een stevige prestatie, maar de weg vinden naar het publiek en de stakeholders is evenzo van het grootste belang.