4000 kunsttasjes voor schoolkinderen

kunsttasjes Ark

Hondervijftig tasjes zou toch mooi zijn, dachten Ankie Winkelman van de Kunstbus en Helma Wagemakers van Cultuureducatie met Kwaliteit toen ze samen de kunsttasjes bedachten. Nu de kinderen thuis les krijgen valt alle cultuureducatie stil op de scholen. Geen muziek- en toneellessen meer of bezig zijn met potlood, schaar en kwast. En juist nu is creatief bezig zijn zo belangrijk. Daarnaast stond ook nog eens de Kunsbus stil. De coronacrisis begon dus nogal negatief voor deze twee cultuurorganisaties. Gelukkig staan creatieve geesten nooit stil en al snel werden de kunsttasjes bedacht om zo de cultuureducatie bij de kinderen thuis te brengen. Anke ontwikkelde drie lesbrieven en het CmK nodigde de scholen uit om deel te nemen aan dit project.

Na een paar uur kwamen de eerste aanvragen binnen en na een week stond de teller al op 1500 tasjes. Blijbaar was dit waar de scholen behoefte aan hadden. Ankie gooide benzine in de bus, bestelde heel wat materiaal bij en zo stond haar huis binnen de kortste keren vol met heel veel tasjes. Na drie weken hebben 30 scholen zich opgegeven en krijgen bijna 4000 kinderen een kunsttasje mee naar huis. Ze kunnen aan de slag met Lente/Gustav Klimt, Vormen/Kubisme of Amazone/Indianen. We hopen dat de kinderen worden gestimuleerd om naast de (online) lessen rekenen en taal ook weer lekker bezig te gaan met hun handen en hun creativiteit kunnen laten vloeien.