VVD: Geen draagvlak voor opvang asielzoekers in Hoeksche Waard

De VVD is tegen grootschalige opvang van asielzoekers in de verschillende dorpen van de Hoeksche Waard. Het draagvlak onder de inwoners is onvoldoende en de gewenste schaalgrootte sluit niet aan op de omvang van de kernen in de Hoeksche Waard.

In reactie op berichten in de pers waarin GroenLinks voorstelt om asielzoekers te huisvesten in de leegstaande oude gemeentehuizen van Piershil, Numansdorp en Strijen zegt de VVD kort: niet doen. Er bestaat grote twijfel over het draagvlak onder de inwoners van de dorpen en bovendien zijn de locaties ongeschikt voor deze opvang. Huisvesting kan niet zonder ingrijpende verbouwingen die veel tijd en geld gaan kosten.

In 2015 en 2016 heeft de Hoeksche Waard zich van haar beste kant laten zien en tijdelijk opvang verleend aan vluchtelingen in een sporthal in Oud-Beijerland en door het AZC in ’s-Gravendeel weer te openen. Het COA stelde forse eisen aan de voorzieningen, wat het ingewikkeld maakte. Het liefst willen ze 300 tot 400 mensen plaatsen op één locatie. Dat is voor de dorpen in de Hoeksche Waard onwenselijk, omdat die omvang niet in verhouding staat tot het aantal inwoners in de dorpen.

VVD-fractievoorzitter Arnold De Man: “Laten we niet op de muziek vooruitlopen en allerlei proefballonnetjes oplaten. We hebben helemaal nog geen vraag vanuit het COA gehad. Vorige week heeft de burgemeester de gemeenteraad meegedeeld dat het COA alleen voor een algemeen gesprek op bezoek is geweest. Hij heeft daarbij beloofd dat als er een concreet verzoek komt vanuit het COA de raad meteen wordt geïnformeerd. Besluitvorming is dan aan de gemeenteraad volgens het normale proces waar ruimte is voor ieders inbreng en als we de feiten kennen.”

De Man vervolgt: “De samenstelling van de vluchtelingen die naar Nederland komen is de laatste jaren sterk veranderd. De groei in vraag naar opvang betreft vooral jonge mannen die via mensensmokkelaars de gevaarlijke oversteek vanuit Afrika maken om in Nederland hun geluk te beproeven. Wij krijgen vanuit de hele Hoeksche Waard duidelijk het signaal dat hiervoor geen draagvlak is onder de inwoners. Wat hebben we deze mannen te bieden? Er zijn geen voorzieningen om hen afleiding aan te bieden. Ervaring elders leert dat dit zorgt voor overlast, waarvoor we geen capaciteit bij politie en handhaving hebben om hier adequaat op te treden. Daarom is de VVD op voorhand geen voorstander van grootschalige opvang in de dorpen van de Hoeksche Waard.”

De VVD is voorstander van veilige opvang van vluchtelingen in de regio en wil dat daar ook de asielaanvraag wordt afgehandeld. Zo kunnen kansloze aanvragen het systeem in Nederland niet verstoppen en wordt het systeem van mensensmokkelaars niet in stand gehouden.