VVD en GroenLinks willen actie voor omwonenden Windpark Spui

VVD en Groenlinks willen dat wethouder Van Leenen eindelijk actie onderneemt voor de omwonenden van Windpark Spui duidelijkheid te krijgen over de onderzoeken en de burenregeling. Marijke Boorsma (VVD) en Sandra Hol (GroenLinks) stellen hierover tijdens de raadsvergadering van 3 maart jl. vragen aan de wethouder.

In april 2019 is wethouder Van Leenen via een unanieme motie verzocht om het ministerie van VWS te vragen om een onderzoek naar de gezondheidseffecten van laagfrequent geluid. Tot op heden is hierop nog geen reactie ontvangen. Boorsma en Hol manen de wethouder tot actie: “Een reactietijd van een jaar is onacceptabel. We willen dat wethouder Van Leenen bij het ministerie aandringt op een antwoord.”

Ook het onderzoek naar de meetresultaten van de Omgevingsdienst ZHZ door de gemeente wees uit dat deze onvolledig waren om tot een oordeel te komen. Boorsma en Hol willen van de wethouder weten of de aanbevelingen tot aanvullend onderzoek zijn opgevolgd.

Wethouder Van Leenen heeft de rol van bemiddelaar tussen de omwonenden van Windpark Spui, de Provincie Zuid-Holland en de exploitant Klein Piershil BV/Eurus op zich genomen.

Boorsma: “We ontvangen vanuit de omwonenden geluiden dat de bemiddeling tot op heden vooral tot nog meer praatgroepjes heeft geleid, maar niet tot enig resultaat. Wat hebben de omwonenden eraan als ze weer het hele verhaal moeten doen? En hoe zit het met de burenregeling voor alle betrokkenen? Er is € 50.000 voor een burenregeling, maar dit is natuurlijk niet genoeg om maatregelen bij alle 87 betrokken woningen te treffen.”

Hol vult aan: “We willen nu echt resultaten zien van de wethouder. Wat heeft hij het afgelopen jaar weten te bereiken?”

Op dinsdag 3 maart stellen GroenLinks en de VVD hierover vragen aan wethouder Van Leenen tijdens de raadsvergadering. Deze is live bij te wonen op het gemeentehuis in Oud-Beijerland vanaf 19.30 uur of te volgen via de live-stream (gemeentehw.nl).