Vrijwilligers gezocht voor musea op Tiengemeten.

In het Landbouwmuseum wordt op dit moment alles in gereedheid gebracht voor het nieuwe museumseizoen. Ook wordt hard gewerkt aan de inrichting van het Rien Poortvlietmuseum. Het centrale thema van de expositie daar wordt: “De wereld van Rien Poortvliet”. Prachtige olieverfschilderijen zullen dit thema gestalte geven.

Op woensdag 1 april 2020 gaan de deuren van het museum open.

Voor de organisatie van het geheel, hebben we gelukkig vele enthousiaste vrijwilligers, maar toch is uitbreiding van onze groep medewerkers dringend noodzakelijk.

De werkzaamheden in de musea bevatten verschillende facetten:

– Het gastheer of gastvrouw zijn. Dit behelst ook het bedienen van de kassa achter de balie en het bemensen van de museumwinkel. U wordt dan enkele dagen per maand ingedeeld van 10.00 – 17.00 uur.

– Het rondleiden van individuele personen of groepen door het museum. Een dankbare taak om de bezoekers achtergrondinformatie te geven over het leven en de werken van Rien Poortvliet of over de ontwikkeling in de landbouw. Natuurlijk wordt u dan vooraf uitgebreid geïnformeerd over de exposities.

– Deelnemen aan de kinderactiviteiten op de kabouterzolder.

De eerste weken wordt u voorgelicht en begeleid om op de juiste wijze te kunnen functioneren. Het contact met de bezoekers geeft steeds veel voldoening.

De dagen dat u ingezet wordt, gaat natuurlijk in onderling overleg. Vooraf geeft u aan welke dagen in de komende maand u het beste uitkomen. Er is een regeling voor de reiskosten en u krijgt een pontpasje om gratis de overtocht te maken.

Op zaterdag 28 maart is er een voorlichtingsdag voor alle vrijwilligers. Bent u geïnteresseerd, is die dag een goede gelegenheid kennis te maken met alle facetten van de musea. Geeft u zich daar wel van te voren voor op. Ook kunt u bij onderstaande personen terecht voor verdere informatie.

Neem dan contact op met Adrie Konijnendijk (tel. 06 30604550), via de mail info@rienpoortvlietmuseum.nl

Voor het Landbouwmuseum met Johan Dam (tel. 06 20156658), via de mail info@landbouwmuseumtiengemeten.nl