Seniorenpartij: Afval scheiden loont, ……toch?

De nota’s zijn weer binnen bij alle gezinnen en niemand is blij. Alles is weer duurder geworden.
Ook de gemeente, het waterschap en het RAD zadelen de burgers met steeds meer kosten op.
Wat is er gebeurd met alle mooie beloften?

Neem de RAD. Weliswaar een afzonderlijke BV, maar de gemeente is de enige aandeelhouder. Jarenlang is het scheiden van afval gestimuleerd want “Scheiden loont”. De waarheid is dat sinds 2016 de jaarlijkse kosten voor de gezinnen sterk zijn gestegen. Van 2018 naar 2020 kostte de afvalheffing respectievelijk € 106,50 , € 128,50 en nu € 151,50 ( op basis van 2 personen). Een stijging in 2 jaar van 43 % ! De prijs per lediging van restafval in een ondergrondse container ging van € 1,00 naar € 1,25, een stijging van 25 % ! Deze verhogingen zijn een nogal bizarre aanslag op de portemonnee van onze inwoners.

En dit zijn niet de enige kosten die omhoog zijn gegaan voor 2020.

· Het waterschap komt met 9% verhoging.
· De kosten van levensonderhoud stijgen met tenminste 3%.
· De huren stijgen tenminste met zo’n 3%.
· De premie zorgverzekering wordt elk jaar duurder.
· En de energie zal enkele tientjes duurder worden. Zijn dat er 2 of 8?

Helaas zijn de pensioenen de afgelopen 12 jaar niet gestegen ( en ook de fiscus weet de senioren te vinden met hun wijzigingen in de belastingschijven waardoor toch een korting wordt ingevoerd ) en ook de prijscompensatie van uitkeringen is niet altijd voldoende geweest om de stijgingen op te vangen. Voor de minima een zelfde soort verhaal.

De gemeente heeft vele verantwoordelijkheden voor haar inwoners. Wettelijk mag zij niet aan inkomenspolitiek doen. Maar wel kan ze iets doen aan de kosten van diensten die zij de inwoners aanbiedt. En waarom zou de gemeente niet aandringen op een structureel overleg met de RAD en het Waterschap om afspraken te maken over kostenbeheersing?

Ofwel, hoe houden we het een en ander betaalbaar voor de inwoners? De HWSeniorenPartij wil de volgende vragen stellen aan het College van B & W van de Hoeksche Waard.

1. Bent u het met ons eens dat de kostenstijgingen erg groot zijn en dat daardoor steeds meer gezinnen in de problemen komen?

2. Bent u het met ons eens dat de gemeente een belangrijke rol kan spelen in de kostendruk op de inwoners?

3. Is het College bereid zich hier over te beraden en te onderzoeken hoe men kan komen tot een betere kostenbeheersing van de diensten van Gemeente, RAD en Waterschap waardoor (absurde) verhogingen van heffingen wordt tegen gegaan.

Leen van Prooijen, Fractievoorzitter HWSP