Samenwerking SPHW en Careyn

Halszender alarm

De Stichting Personen alarmering Hoeksche Waard (SPHW) en thuiszorgorganisatie Careyn gaan samenwerken. Op 1 maart is een pilot gestart,waarin de SPHW optreedt als achtervang wanneer meerdere cliënten tegelijk alarmeren.
Over 3 maanden wordt de pilot geëvalueerd. De ambitie is om daarna zo snel mogelijk de ongeplande nachtzorg voor de gehele Hoeksche Waard samen zo efficiënt mogelijk te organiseren.

SPHW

SPHW is in 2011 opgericht door de 3 samenwerkende zorgorganisaties Heemzicht, Alerimus en Zorgwaard. Inwoners die een abonnement afnemen bij de SPHW (momenteel bijna 400) kunnen door middel van een halszender dag en nacht contact krijgen met een alarmcentrale alser een acute behoefte is aan zorg. De meldcentrale schakelt vervolgens professionele hulp in die bij de cliënt thuis komt. Op dit moment wordt deze nachtzorg geleverd vanuit twee werklocaties,die samen het eiland dekken: De Buitensluis in Numansdorp en De Hoge Weide in Strijen. De SPHW moet zich ontwikkelen tot de regionale organisatie voor onplanbare nachtzorg in de Hoeksche Waard. De samenwerking met Careyn draagt hieraan bij.

Samenwerking Careyn

Ook Careyn biedt alarmering en professioneleopvolging voor haar cliënten. Met de toenemende krapte op de arbeidsmarkt én vanwege het feit dat Careyn zelf geen intramurale zorglocatie op het eiland heeft waar ’s nachts verpleegkundigen aanwezig zijn, wordt het steeds lastiger om dit betaalbaar en efficiënt te organiseren. Zowel SPHW als Careyn hebben de behoefte om de zorg in de nacht slimmer te organiseren zodat er ook in de toekomst goede zorg geleverd kan worden.

Pilot

De komende maanden wordt ervaring opgedaan met de nieuwe samenwerking voor onplanbare nachtzorg.De medewerker van Careyn kan een beroep doen op de SPHW voor hulp en ondersteuning wanneer dat nodig is. Bijvoorbeeld wanneer er meerdere cliënten tegelijk behoefte hebben aan acute zorg. Na 3 maanden wordt de samenwerking geëvalueerd. De ambitie is om daarna de samenwerking in de nacht verder uit te bouwen.

Regionale samenwerking Thuis in de Kern

De samenwerking tussen SPHW en Careyn past in een bredere ontwikkeling van meer regionale samenwerking, zoals die ook vorm krijgt in het programma Thuis in de Kern. Het programma staat voor een inclusieve, sociale en verbonden samenleving waarin ouderen en mensen met een beperking, ongeacht hun woonplek, zo lang mogelijk zelfstandig kunnen thuis wonen. Om dit te kunnen bereiken in een vergrijzende samenleving met een groeiende vraag naar zorg en een krimpende arbeidsmarkt is samenwerking essentieel. Daarnaast eisen ook steeds meer zorgverzekeraars dat de ongeplande nachtzorg door één regionale organisatie wordt geleverd.
SPHW doet dit al voor cliënten van Alerimus, Heemzicht en Zorgwaard. De samenwerking met Careyn is een stap verder in die ontwikkeling