Parkeeroplossingen zoeken we samen

parkeren

U kent het misschien wel. U bent bijna thuis maar er is weer geen parkeerplek in de straat. Helaas bent u niet de enige die dit ervaart. In een groot deel van de bestaande woonstraten ervaren inwoners een steeds groter wordende parkeerdruk. De hoeveelheid vragen en klachten die de gemeente ontvangt over het parkeren in bijvoorbeeld woonwijken en op bedrijventerreinen bevestigen dit. Graag gaan wij met u en buurtbewoners in gesprek om te kijken of we samen tot een oplossing kunnen komen.

Meerdere auto’s per huishouden is geen uitzondering meer

De openbare ruimte voor aanleg van extra parkeergelegenheid binnen de dorpen wordt steeds schaarser. Optimaal gebruik van deze ruimte is erg belangrijk. Want onder andere speelplekken, wandelpaden en de aanwezigheid van groen dragen bij aan een fijne woonomgeving. Als gemeente staan we dan ook altijd voor een mooie uitdaging om een goede balans te vinden.

Wat doet de gemeente?

Het hele jaar door lopen verschillende projecten in de openbare ruimte. Denk hierbij aan het inrichten van straten en pleinen, maar ook aan het ontwikkelen van nieuwe woonwijken. Bij deze projecten kijken we altijd wat de mogelijkheden zijn om extra parkeerplekken te creëren.

Wat kunnen we samen doen?

Ervaart u in uw buurt ook parkeerhinder en ziet u mogelijkheden die niet gelijk het laatste stukje groen in de wijk opslokken? Laat ons dit weten. De gemeente heeft jaarlijks budget om parkeerproblemen in woonwijken te onderzoeken en eventueel op te lossen. Dit doen we samen met u en uw buurt, want draagvlak vinden wij belangrijk.

Deze inwoners gingen u voor

In 2019 zorgden wij bij 40 projecten voor in totaal 75 extra parkeerplaatsen. Dit was bijna allemaal maatwerk. Zo realiseerden we samen met de bewoners op de Albert Verweijstraat en de Dwarsfluit in Klaaswaal extra parkeervakken. Op de Roerdompsingel in Numansdorp verbeterden we de maatvoering van de parkeervakken. In het winkelgebied van Oud-Beijerland breidden we de blauwe zone uit en in Goudswaard werkten we samen met de bewoners aan het maken van een parkeervakindeling op de rijbaan van de Beatrixstraat.

Wij gaan graag met uw voorstel aan de slag

Het jaar is net gestart en wij zijn al druk bezig met het uitvoeren van een aantal projecten in de verschillende dorpen. Ook staan er nog diverse andere projecten op de planning om uit te voeren. We kunnen dan ook niet toezeggen dat we nieuwe projecten nog in 2020 kunnen uitvoeren. Maar we gaan graag alvast met u in gesprek over hoe en wanneer we wel met uw straat aan de gang kunnen.

U kunt een e-mail sturen naar info@gemeentehw.nl met als onderwerp: team Verkeer. Geef in de mail aan waar u woont, om welke straat/wijk het gaat en wat uw mogelijke oplossing is. Vervolgens nemen wij contact met u op om een afspraak te maken om samen met u de situatie te onderzoeken. Extra parkeerplekken creëren hangt af van verschillende factoren. Wij gaan dan ons best doen om u en uw buren te helpen, maar wij kunnen niets beloven.