Maatregelen van De Open Hof vanwege Coronavirus

Naar aanleiding van de nieuwe maatregelen van de overheid zullen er in ieder geval t/m 5 april geen kerkdiensten worden gehouden in De Open Hof. Vanaf zondag 22 maart is er iedere zondag om 10.00 uur een aangepaste viering te volgen via de website van De Open Hof op kerkdienstgemist. Deze viering wordt van tevoren opgenomen en zal in grote lijnen de vorm hebben van een reguliere dienst. Hierbij wordt gebruik gemaakt van muziek en liederen via youtube. Voor de gebeden wordt iedereen van harte opgeroepen om hun voorbeden door te geven aan de predikant, ds. Lyonne Verschoor. In tegenstelling tot eerdere berichten gaan de Vesperdiensten toch niet door.

De huiskamer blijft vooralsnog geopend, uitsluitend in de ochtend, voor iedereen die even langs wil komen voor een kopje koffie of thee en een gesprekje. Hierbij hanteren we de richtlijnen zoals het RIVM voorschrijft, zoals geen handen schudden en gepaste afstand houden. Op donderdagmorgen is ds. Lyonne Verschoor aanwezig en op vrijdagmorgen ds. Frits Renes.

Pastorale bezoeken zullen tot een minimum worden beperkt en vinden uitsluitend plaats nadat dit telefonisch is afgestemd. Als iemand behoefte heeft aan een (pastoraal) gesprek dan kan uiteraard altijd contact opgenomen worden met de predikanten. Desnoods kan dit telefonisch plaatsvinden. Er worden geen pastorale bezoeken afgelegd wanneer iemand verkouden of grieperig is. Alle gemeenteleden worden opgeroepen om ogen en oren open te houden en alert te zijn en naar elkaar om te zien.

Verder worden alle activiteiten t/m 6 april afgelast. Stichting Pameijer maakt geen gebruik van de faciliteiten van De Open Hof op woensdag dus er zal ook geen lunch en diner zijn op de woensdag.

Ds. René de Reuver, scriba van de PKN, verwoordde het zondag 15 maart treffend tijdens de overweging die uitgezonden werd op NPO 2: “We denken vaak dat we grip hebben op het leven. Maar nu heeft het coronavirus grip op óns. Psalm 25 is een bemoediging. Om midden in het donker de ogen te richten op God. Om zijn licht op je leven te laten vallen, en ook op het leven van de ander. Zodat je zelf ook een beetje een lichtdrager in deze donkere wereld wordt.” Laten we met deze boodschap elkaar vasthouden, voor elkaar en voor de wereld bidden en naar elkaar omzien.