Kunstbus rijdt weer!

Even leek het of de activiteiten van de Kunstbus van Ankie Winkelman stil kwamen te liggen nu de scholen en de verzorgingshuizen gesloten zijn. Haar spullen lagen klaar om weer veel ouderen en kinderen blij te maken met haar kunstleskisten maar door de coronacrisis stonden deze nu in haar bus voor de deur om voorlopig niet meer weg te gaan. Ook voor Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) Hoeksche Waard lag het werk stil. Zij zorgen ervoor dat de scholen cultuureducatie kunnen gaan inzetten en verankeren in hun schoolplannen. Het CmK zag het bericht van de Kunstbus en besloot contact op te nemen. De handen en creatieve breinen zijn ineen geslagen en daaruit is het idee gekomen om de kunst naar de kinderen toe te brengen nu ze niet meer naar school kunnen. De kunsttasjes zijn in het leven geroepen waarin materiaal en een lesbrief zit met drie onderwerpen, Geometrische vormen en Kubisme, Lente en Gustav Klimt en Amazone en indianen. Het CmK heeft de scholen aangeschreven om te vragen of ze belangstelling hadden en Ankie haar verwachting was maximaal 150 tasjes. De scholen zijn superenthousiast en willen massaal gebruik maken van dit aanbod. ” Even iets anders dan rekenen in hun opdrachten”, ” fijn, voor het speciaal onderwijs is online les krijgen helemaal niet zo makkelijk en iets maken wel” zijn een paar reacties van enthousiaste leerkrachten. Kortom, de teller staat nu al op 1500! tasjes en er komen vast nog meer scholen die een pakket willen hebben. Het CmK betaald de tasjes en de Kunstbus zorgt ervoor dat ze bij de scholen komen. Je school aanmelden? dat kan via hwagemakers@debhw.nl #kunstbus #CMK