Jong JGZ past dienstverlening aan door coronavirus

De verscherpte landelijke maatregelen in de strijd tegen het coronavirus (COVID-19) hebben ook invloed op de dienstverlening van Jong JGZ. Zo worden het aantal contactmomenten verminderd, vinden consulten waar mogelijk telefonisch plaats en zijn de groepsvaccinaties uitgesteld.

In het aanpassen van de dienstverlening volgt Jong JGZ de richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid. De aangepaste dienstverlening in het kort:

Alle afspraken voor jonge baby’s en kinderen 0-4 jaar gaan zo veel mogelijk door. Zo gaande hielprik en de gehoortest en alle contactmomenten op het consultatiebureau waarbij een vaccinatie wordt aangeboden door zoals ouders gewend zijn.

Sommige afspraken zoals het huisbezoek als baby’s 10-14 dagen oud zijn en ondersteunende zorg op maat vindt zo veel mogelijk telefonisch plaats.

De 22 wekenprik (maternale kinkhoest) inloopspreekuren gaan door.

Alle inloopspreekuren voor zuigelingen op de consultatiebureaus gaan voorlopig niet door.Ouders kunnen hun vraag mailen en worden teruggebeld door een jeugdverpleegkundige.

Alle contactmomenten met schoolgaande kinderen(basisscholen, middelbare scholen en MBO) gaan voorlopig niet doorof vinden telefonisch plaats.

Alle groepsvaccinaties die nog gepland stonden vanaf 16 maart worden uitgesteld. De groepsvaccinaties voor 9-jarigen (DTP/BMR) en 13-jarigen (HPV) zijn uitgesteld tot na de zomervakantie van 2020.De groepsvaccinatie voor meningokokken ACWYzal voor 1 juli 2020 in een andere vorm plaatsvinden.Ouders ontvangen hierover bericht.

Vaccineren blijft belangrijk
Om de vaccinatiegraad op peil te houden en ernstige infectieziekten zoals mazelen of kinkhoest bij jonge kinderen ook de komende tijd te voorkomen,is het belangrijk om naar afspraken met een vaccinatie op het consultatiebureau te blijven komen.

Maatregelen rondom afspraken consultatiebureaus
Om te zorgen dat de wachtruimtes van consultatiebureaus niet te vol raken, wordt ouders verzocht om met maximaal 1 persoon met het kind te komen. Daarnaast vraagt Jong JGZ ouders en kinderen om niet naar een afspraak te komen bij koorts, hoesten, kortademigheid, keelpijn en verkoudheid.
Ook besteden medewerkers extra aandacht aan hygiëne, schudden zij uit voorzorg geen handen en hebben zij bij ziekteverschijnselen geen klantcontact.

Ouders en jongeren blijven welkom met vragen
Ouders en jongeren kunnen met vragen over gezondheid, opvoeding en opgroeien terecht bij het Jong JGZ Contactcentrum: www.jongjgz.nl/contact. Actuele informatie over de aangepaste dienstverlening is te lezen op www.jongjgz.nl/coronavirus.