Hulp voor ondernemers

Ben je ondernemer? Maak je je zorgen over de gevolgen van het coronavirus voor jouw bedrijf en heb je vragen? Wij hebben handige informatie en links voor je op een rijtje gezet.

Regelingen Ondernemers

De Rijksoverheid treft regelingen om getroffen ondernemers te helpen. Kleine tot middelgrote bedrijven die door de coronacrisis in financiële moeilijkheden komen, kunnen een overbruggingskrediet aanvragen. Vanaf 16 maart kunnen ondernemers gebruikmaken van de verruiming van de zogenoemde borgstelling midden- en kleinbedrijf (BMKB). Daarnaast is de werktijdverkorting uitgebreid en mogen ondernemers en zzp’ers  het betalen van belastingen uitstellen. Zzp’ers kunnen een beroep doen op het Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen.

Economische maatregelen

De Rijksoverheid heeft 17 maart 2020 een pakket van maatregelen vastgesteld om bedrijven te steunen. In het kort komt het hier op neer:

Een overzicht van de meest gestelde ondernemersvragen over corona van de Rijksoverheid

https://www.kvk.nl/corona/veelgestelde-ondernemersvragen-over-corona/

Heeft u ondernemersvragen over het coronavirus?

Neem dan contact op met Kamer van Koophandel Adviesteam via telefoonnummer 0800 – 2117. Het KVK Coronaloket is tot en met vrijdag 20 maart telefonisch bereikbaar van 8.00 uur tot 20.00 uur voor al je ondernemers­ vragen.

Verruiming BMKB regeling voor ondernemers

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat staat via de BMKB borg voor de kredieten aan ondernemers, zodat zij makkelijker geld kunnen lenen. Ondernemers kunnen hiervoor terecht bij kredietverstrekkers, zoals banken. In de reguliere regeling betreft het borgstellingskrediet 50% van het krediet dat de financier, vaak een bank, verstrekt. De borg van de overheid bedraagt 90% van dit borgstellingskrediet. De verruimde borgstelling midden- en kleinbedrijf (BKMB)-regeling gaat versneld open. De regeling is operationeel vanaf maandag 16 maart 2020.

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/15/coronavirus-verruiming-bmkb-regeling-voor-ondernemers-versneld-opengesteld

Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) – in plaats van Aanvraag werktijdenverkorting (vervallen als corona-maatregel)

Het kabinet introduceert de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Momenteel wordt overleg gevoerd met UWV over de uitvoering van deze regeling. De hoofdlijnen van deze regeling zijn al bekend en kunt u vinden via de volgende link:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/vraag-en-antwoord/aanvragen-werktijdverkorting-en-ww-uitkering-personeel

Uitstel van betaling belasting mogelijk voor ondernemers en zzp’ers

Getroffen ondernemers kunnen eenvoudiger uitstel van belasting aanvragen. De Belastingdienst stopt de invorderingen dan direct. Dit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw). Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden betaald.

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/berichten/nieuws/uitstel-betaling-gevolgen-coronavirus

Extra ondersteuning zelfstandige ondernemers

Het kabinet stelt een tijdelijke, versoepelde regeling in om zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, te ondersteunen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet worden terugbetaald. Er is in deze tijdelijke bijstandsregeling voor zelfstandig ondernemers geen sprake van een vermogens- of partnertoets. Ondersteuning volgens deze tijdelijke regeling is ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage

Let op: De regeling voor de tijdelijke voorziening inkomensondersteuning, die op 17 maart is aangekondigd is nog in ontwikkeling. Deze regeling wordt zo spoedig mogelijk opengesteld.

Veel gestelde vragen zzp’ers

https://www.gemeentehw.nl/actueel/nieuws_47741/item/veel-gestelde-vragen-en-antwoorden-voor-ondernemers-en-zzpers-over-financiele-ondersteuning_30950.html

Bbz regeling

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bijstand-voor-zelfstandigen-bbz

Lijst cruciale beroepsgroepen in verband met recht op kinderopvang

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen