Gemeente Hoeksche Waard ontlast ondernemers met aanvullende maatregelen

De impact van de verscherpte maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus is groot, ook voor de ondernemers in de Hoeksche Waard. Juist nu is het belangrijk om de ondernemers een hart onder de riem te steken.

Gemeente Hoeksche Waard heeft daarom een pakket van aanvullende maatregelen samengesteld om ondernemers te ontlasten in deze economisch onzekere tijd. Ondernemers hebben en krijgen het zwaar in de komende periode. Door het coronavirus hebben veel ondernemers hun bedrijf gedeeltelijk of helemaal stil moeten leggen. Horecabedrijven zijn gedwongen gesloten en evenementen zijn afgelast. Het is bovendien onzeker wanneer deze maatregelen weer worden opgeheven en het leven weer zijn normale gang kan gaan.

Gemeente Hoeksche Waard gaat daarom ondernemers ontlasten door onder meer uitstel van betaling van lokale belastingen te verlenen.De gemeente heeft de volgende maatregelen getroffen om de ondernemers te helpen:
1.We bieden ondernemers en zelfstandigen (ZZP’ers) uitstel van betaling voor de gemeentelijke lasten tot 31 augustus 2020;
2.Horecaondernemers stellen we vanaf dagtekening gedurende 3 maanden vrij van huur van gemeentegrond voor hun terrassen;
3.We bieden ondernemers en zelfstandigen (ZZP’ers) die een factuur aan de gemeente moeten betalen uitstel van betaling van maximaal 3 maanden, mits zij daar zelf om vragen. Deze maatregel treedt per direct in werking tot 31 augustus 2020;
4.We betalen op basis van de hardheidsclausule de gemeentelijke leges voor een evenementenvergunning terug aan aanvragers, waarvan als gevolg van de corona uitbraakis besloten om de vergunning in te trekken;
5.We betalen op basis van de hardheidsclausule de gemeentelijke leges voor de marktondernemers en standplaatshouders van de gemeentelijke markten terug voor de marktdagen die als gevolg van de corona-uitbraak geen doorgang (hebben kunnen) vinden;

Verantwoordelijk wethouders Piet van Leenen (Financiën) en Paul Boogaard (Economie) willen de ondernemers een hart onder de riem steken: “Als gemeente kijken wat we kunnen doen om onze ondernemers in deze moeilijke periode te helpen. Ook al zijn het maatregelen met een beperkt effect, wij hopen dan toch dat alle beetjes helpen.Wij realiseren ons dat de ondernemers een belangrijke bijdrage leveren een de economische vitaliteit. Daarom zoeken we graag mogelijkheden om hen in deze moeilijke tijd te steunen.”