Geen kerkdiensten in De Open Hof vanwege Coronavirus

Huiskamer De Open Hof blijft open

De kerkenraad van De Open Hof heeft besloten, in navolging van de maatregelen van de overheiden het RIVM, dat er t/m 31 maart geen kerkdiensten gehouden worden in De Open Hof.

Voor a.s. zondag 15 maart attenderen we iedereen op de uitzending op NPO2 om 09.20 uur.De scriba van de PKN,ds. René de Reuver,verzorgt dan een korte meditatie vanuit de kapel van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk ter vervanging van de kerkdiensten die in het land niet doorgaan.
Zondag 22 maart en zondag 29 maart wordt vanuit De Open Hof om 10.00 uur via internet een uitzending verzorgd die voor iedereen thuis te volgen is.

Verder is besloten dat de huiskamer van De Open Hof wel geopend blijft op de reguliere tijden. Iedereen is altijd van harte welkom voor een kopje koffie of thee, voor ontmoeting en een gesprek.
De filmavond op vrijdag 20 maart gaat niet door. Voor de overige kringen en gespreksgroepen wordt in onderling overleg afgesproken wat wel en wat niet doorgaat.
De vesperdiensten die gedurende de Veertigdagentijd in de RKK St. Antonius van Padua, Karel Doormanstraat 51, gepland staan om 19.00 uur, zijn ook geannuleerd.
Indien er vragen zijn kunt u contact opnemen met de scriba, Cobi Crucq, tel. 0612200685 of scriba@deopenhofoudbeijerland.nl