De toekomst van het herdenken

Milan en Marit in de studio

Marit Brand en Milan Bodegom kozen voor hun Profiel Werkstuk (PWS) het onderwerp ‘4 en 5 mei’. Allebei hebben zij geschiedenis in hun pakket en zijn enorm geïnteresseerd in de periode rond de 2e wereldoorlog. Zij willen zich inzetten voor het meer betrekken van jongeren bij de herdenking.

Er zijn inmiddels contacten gelegd met de Gemeente en zij kunnen al van verschillende bestuurders medewerking verwachten. Het is de bedoeling om jaarlijks een monument in de Hoeksche Waard te bezoeken, mogelijk ook namens de jongeren een krans te leggen. Zo zou er in de toekomst, wanneer er geen mensen meer zijn die het uit eigen ervaring kunnen navertellen, voldoende interesse bij de jongeren moeten zijn om ieder jaar bij de herdenking aanwezig te zijn.