De Open Hof richt het C*-team op

Verbinding zoeken en houden met gemeenteleden tijdens Coronacrisis

De Open Hof die dicht is, is eigenlijk ondenkbaar en onbestaanbaar. De openheid naar elkaar moet nu op een andere manier vormgegeven worden. Als kerk voelt De Open Hof zich geroepen om in deze onzekere tijd een anker van hoop te zijn. Juist nu wil deze gemeente onderlinge verbondenheid zoeken en stimuleren om er voor elkaar te zijn.

Om die verbondenheid te kunnen realiseren is het C*-Team in het leven geroepen, met als doel de ondersteuning van de Boodschap van Hoop. Het C*-team wil op nieuwe manieren verbinding zoeken en houden met alle gemeenteleden vanuit de Christelijke geloofsovertuiging.

De ‘C*-’ staat in de eerste plaats voor Christelijk, geloof, hoop en liefde. Daarnaast staat het ook voor compassie, we tonen ons medeleven aan hen die het moeilijk hebben; care, we ondersteunen elkaar waar we kunnen; communicatie, luisteren en berichtgeving; crisis, samen gaan we om met de snelle veranderingen; continuïteit, we kunnen dit samen als het moet maanden volhouden; en covid-19, samen verslaan we het virus!

Vanaf 23 maart heeft het C*-team van maandag t/m vrijdag dagelijks met elkaar overlegd in de huiskamer van De Open Hof. Zo werden er nieuwe activiteiten bedacht en vragen die binnenkwamen werden beantwoord.

Activiteiten die al gestart zijn en de komende tijd worden gecontinueerd zijn:

· Bel cirkels: meer dan 20 vrijwilligers uit het pastoraal netwerk hebben samen met Dominee Lyonne Verschoor en Dominee Frits Renes de afgelopen week meer dan 100 mensen gebeld van wie gedacht wordt dat ze het nodig hebben. Veel reacties waren hartverwarmend.

· Persoonlijk kaartje: voor een aantal gemeenteleden zijn persoonlijke kaartjes gemaakt door jongeren uit De Open Hof. Een mooi gebaar dat jong en oud verbindt.

· Jarigen: in de weekbrief zijn namen genoemd van gemeenteleden die de komende week een bijzondere verjaardag hebben. Het gaat dan vooral om een zogenaamd ‘kroonjaar’.

· Paasattenties: in de stille week voor Pasen worden zoals ieder jaar attenties bezorgd bij gemeenteleden, meestal ouderen en zieken. De organisatie hiervan is nu wat ingewikkelder en ook hiervoor zet het C*-team zich in.

· Netwerk: we hebben contact met instellingen zoals de voedselbank, HW Welzijn en www.NietAlleen.nl. Verzoeken om hulp worden aan ons doorgegeven.

He C*-team vond het een inspirerende eerste week. De komende tijd hopen ze verdere ideeën vorm te geven.

Uiteraard worden bij alle activiteiten en overleggen de maatregelen die opgelegd zijn door de overheid nageleefd.

Van maandag t/m vrijdag tussen 10.00 en 12.00 uur is het C*-Team van De Open Hof te bereiken in de huiskamer op telefoonnummer: 0186-612 936. Iedereen kan bij hen terecht voor een praatje, om door te geven welke hulp men nodig heeft, of welke hulp men kan bieden.

De beide predikanten zijn de gehele dag telefonisch/whatsapp of per mail bereikbaar. Voor wijk West: ds. Frits Renes, 06 49 30 80 49; ds.f.l.renes@gmail.com Voor wijk Oost: ds. Lyonne Verschoor, 06 83 09 76 88; lj.verschoor@xs4all.nl