Controle op bewoning panden in Numansgors

Controle bewoning Numansgors

Vandaagvoertgemeente Hoeksche Waard een controle uit op bewoning in de wijk Numansgors. Met deze actie wil gemeente Hoeksche Waard meer informatie krijgen over de (al dan niet permanente) bewoning van deze huizen.De aan het Haringvliet gelegen wijk bestaat uit woningen die oorspronkelijk voor recreatiedoeleinden zijn gebouwd.
In 2009 is door de voormalige gemeente Cromstrijen ook permanente bewoning mogelijk gemaakt. Bij de gemeente zijn in de zogenaamde Basisregistratie Personen (BRP) echter niet voor alle woningen in deze wijk bewoners ingeschreven. In de BRP houdt de gemeente de persoonsgegevens bij van haar inwoners. Om de BRP aan te vullen en te actualiseren en daarmee beter zicht te krijgen op wie er daadwerkelijk wonen, wordteen controle uitgevoerd bij de ongeveer 200 woningen in de wijk.
Veiligheid is één van de speerpunten vangemeente Hoeksche WaardDeze controle op bewoning moet ook bijdragen aan veiligheid in de Hoeksche Waard. In onze regio is een speciaal team van buitengewone opsporingsambtenaren (BOA’s) opgericht. Dit team is, in samenwerking met de politie,op verzoek van de gemeente ingezet bij de controle in Numansgors.

Burgemeester Jan Pieter Lokker: “De Hoeksche Waard behoort tot één van de veiligste gebieden van Nederland en dat willen we graag zo houden. Het is belangrijk om als overheid een sterke informatiepositie te hebben zodat we snel kunnen reageren als de veiligheid in het gedrang is. Ook voor de bestrijding van ondermijning is dat van belang.”Ondermijning betekent kortgezegd een vermenging van de onderwereld en de bovenwereld. Als onbekend is wie er in eenwoning wonen en de registraties bij de overheid kloppen niet met de werkelijke situatie, is de kans op ongewenste activiteiten en ondermijning groter.
Onbekend is dan immers of een pand als woning wordt gebruikt of voor andere activiteiten. Het kabinet besloot eind vorig jaar 110 miljoen euro te investeren in een breed offensief tegen de georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Met dit geld zijn zowel repressieve als preventieve maatregelen getroffen met een focus op: oprollen, afpakken en voorkomen.Het speciale BOA-team is één van de maatregelen.