Appartementen op plek Wapen van Westmaas

Ondertekening Anterieure overeenkomst Wapen van Westmaas(1)

Op vrijdag 13 maart tekenden Piet van Leenen, wethouder Wonen en ontwikkelaar Jaco Stolk van Group ABC, een anterieure overeenkomst voor de ontwikkeling van 10 nieuwbouwappartementen op de plek van Het Wapen van Westmaas. Het Wapen van Westmaas, voorheen restaurant, aan de Nieuwstraat 3 staat al jaren leeg en wordt hiervoor gesloopt. “Ik ben enorm verheugd dat de bouw van appartementen op deze plek in Westmaas in het vooruitzicht ligt. Er zijn hier nog bijna geen appartementen en er is zekervraag naar. Het is een zeer gewenste toevoeging voor een meer divers woningaanbod wat ten goede komt aan de doorstroom.
Deze ontwikkeling is een echte kwaliteitsimpuls voor het centrum van Westmaas. Zeker omdat de stedenbouwkundige inpassing van dit plan uitgaat van het historische karakter van de oorspronkelijke bebouwing. Door de harmonieuze bouwstijl krijgt dit centrum haar oude cachet terug. En dat is verdiend!”, aldus de wethouder.

In de anterieure overeenkomst staan wederzijdse verplichtingen en afspraken over bijvoorbeeld de planologische procedures, vergunningen en bouw-en woonrijp maken.Voor deze ontwikkeling is het bestemmingsplan inmiddels opgesteld en ligt tot 24 april ter inzage. De appartementen krijgen een gelijkvloerse indeling en zijn levensloopbestendig. Bovendien zijn het duurzame, energiezuinige en gasloze appartementen met parkeerplaatsen op eigen terrein.Voor omwonenden wordt er binnenkort een informatiebijeenkomst georganiseerd.