VVD Waterschap Hollandse Delta wil gedegen financieel beleid waterschap

De VVD staat voor gezond, duurzaam en gedegen financieel beleid. In het waterschap Hollandse Delta heeft de VVD vorige week daarom tegen een overhaaste versnelling van een aantal grote projecten gestemd. Deze projecten zijn op dit moment nog in een voorbereidend stadium en er is nog nauwelijks een financiële raming bekend.
De VVD vindt dat het bestuur in control moet blijven om zo financiële en projectmatige missers te voorkomen en is niet bereid carte blanche te geven. Om de voortgang niet te hinderen heeft de VVD ter vergadering de mogelijkheid geopperd om ten allen tijde goed onderbouwde investeringsvoorstellen in te brengen.In december was de begrotingsbehandeling al uitgesteld door een matige voorbereiding door het College.
Uiteindelijk heeft de VVD wel ingestemd met de begroting omdat er mede door de VVD een amendement was aangenomen. Volgens dat amendement moet het College in maart met beter onderbouwde voorstellen komen.
Inmiddels heeft het College een maandelijkse financiële voortgangsrapportage beloofd. De VVD zal daar positief kritisch naar kijken.