Voor eindsprint knotseizoen: nog knotters gevraagd door HWL

De zes knotploegen van Hoekschewaards Landschap (HWL) zijn -zoals elk jaar- vanaf november bezig met het knotten van het wilgenbestand dat HWL in beheer heet. Normaal worden er jaarlijks tot eind maart zo.n 2000 wilgen geknot en wordt er dan gestopt omdat het voorjaar ontluikt,de bomen gaan uitlopen, de vogels gaan nestelen etc. Door de wel erg zachte winter dit jaar gaan de bomen nu sneller uitlopen en zullen de knotploegen waarschijnlijk eerder moeten stoppen. Maar er moeten nog een fors aantal wilgen te worden geknot. Dus versterkte inzet is nodig om geen achterstand op te lopen. Dus daarom deze oproep om je aan te melden bij een knotploeg.
Er zijn diverse mogelijkheden door de week of op zaterdagen en in verschillende delen van de Hoeksche Waard. Het is gezond en nuttig werken in de natuur en heel sociaal in een groep.

Meer informatie en aanmelding: tel 06-22233315.Flip Scherbeijn (coördinator boombeheer HWL) of via webredactie@hwl.nl

Meer informatie over het boombeheer van HWL:
http://www.hwl.nl/#!workgroupspage/i1628/werkgroep-boombeheer-en-knotploegen.htm