Verdubbeling behoefte aan informatie over veilig internetten

Op 11 februari is het alweer voor de 17e keer Safer Internet Day. Op deze dag wordt aandacht gevraagd voor veilig internetgebruik, vooral gericht op jongeren. Maar veilig internetten is voor iedereen, jong én oud, een uitdaging. Juist ook onder ouderen bestaat veel behoefte aan informatie over dit onderwerp. Een derde van hen geeft aan meer te willen weten of leren over veilig internetgebruik. Dit is een verdubbeling ten opzichte van vier jaar geleden. SeniorWeb constateert dit op basis van onderzoek onder 3.000 senioren.

Veilig internetten steeds ingewikkelder

Misbruik van persoonlijke informatie komt helaas regelmatig voor, en gebeurt veelal door middel van phishing met mails, appjes, sms’jes of sociale media. Doordat internetcriminelen steeds slimmer te werk gaan, wordt veilig internetten voor veel mensen steeds lastiger. Het is dan ook een onderwerp dat onder senioren in belang toeneemt. Uit onderzoek van SeniorWeb blijkt dat veilig internetten in 2019 in de top vijf van meest genoemde onderwerpen staat, terwijl het onderwerp in 2015 nog niet in de top tien voorkwam. Senioren vinden vooral phishing herkennen lastig, maar ook continu alert moeten zijn en telkens nieuwe moeilijke wachtwoorden moeten onthouden.

Recordaantal websitebezoeken

Er zijn allerlei bronnen voor informatie over veilig internetten, waaronder de website van SeniorWeb. De top drie van meest gelezen tips/artikelen over dit onderwerp op de website is (2019):

· Defender, de ingebouwde virusscanner in Windows 10

· Wachtwoord wijzigen in Windows 10

· Veilig internetten onderweg

Steeds meer mensen weten de website van SeniorWeb te vinden. In 2018 had de website nog 13,2 miljoen bezoeken. In 2019 is dit aantal gestegen naar maar liefst 15,2 miljoen. Een recordaantal in de 24 jaar dat de organisatie bestaat!

Wereldwijde aandacht

Safer Internet Day wordt sinds 2004 jaarlijks begin februari gehouden. In meer dan 100 landen wereldwijd worden tegenwoordig activiteiten georganiseerd. Dit jaar is het thema: ‘Together for a better internet’. Het doel is om samen te werken om van het internet een veilige plek te maken, niet alleen voor jonge gebruikers, maar voor iedereen. SeniorWeb werkt hieraan door het bewustzijn en de kennis te vergroten, en mensen die het lastig vinden te ondersteunen. “Internetcriminaliteit en veiligheid zijn onderwerpen waar wij al jaren veel vragen over krijgen en we senioren dan ook in toenemende mate over informeren. En met onze phishingchecker hebben we al veel leden behoed voor onveilige situaties.” aldus Daniël de Levita, directeur van SeniorWeb.