Omwonenden en ontwikkelaar Windpark Oude Mol leggen afspraken vast

Windpark Oude Mol

Op donderdag 27 februari tekenden wethouder Piet van Leenen en Koos Dekker, ontwikkelaar van Windpark Oude Mol in Strijensas, een overeenkomst. In deze aanvullende overeenkomst staan de afspraken die de klankbordgroep maakte met de ontwikkelaar. Deze afspraken gaan over onder andere geluidsmetingen, 0 metingen voor woningen, beplanting en afspraken over het radarsysteem voor verlichting.
Al eerder spraken zeaf dat de ontwikkelaar jaarlijks een bedrag stort in een windfonds. Doel van dit fonds is om Strijensas energieneutraal en leefbaarder te maken.

Piet van Leenen is blij dat de klankbordgroep en ontwikkelaar in dit proces de samenwerking opzochten. “Ondanks de verschillende wensen en belangen van beide partijen kun je toch tot goede afsprakenkomen”, aldus de wethouder. “Ik ben trots op de inzet van de klankbordgroep. Dit is een mooi voorbeeld van hoeveel je kunt bereiken met participatie. “Initiatiefnemer Koos Dekker wil de zes huidige windturbines in Strijensas vervangen door vier hogere windturbines. Voor dit proces is in 2018 een klankbordgroep opgericht. De klankbordgroep bestaat uit tien omwonenden en is een actieve speler in het proces.
Zo bracht de klankbordgroep de opstelling van het windpark in. Deze opstelling geeft de minste overlast voor omwonenden. De gemeente, ontwikkelaar en klankbordgroep spraken met elkaar af om ook na de realisatie van het windpark met elkaar in gesprek te blijven en samen te blijven werken.Voor dit initiatief is een bestemmingsplan procedure doorlopen. Het bestemmingsplan ligt nu ter besluitvorming bij aan de raad