Natuurvriendelijke oevers

Johan van Driel in de studio

Heemraad Johan van Driel praat ons bij over natuurvriendelijke oevers. Door de huidige sloten te verbreden komen er op termijn meer waterplanten en is er ruimte voor vissen en vogels. Een proces wat in goed overleg met de akkerbouwers gaat, zij verkopen dan een strook land zodat het Heemraadschap de sloot kan verbreden. Er ontstaat dan een ondiep gedeelte voor kleine vissen, direct aan de oeverkant. Hier krijgen planten kans zich te ontwikkelen en kunnen watervogels hun voedsel vinden.