“Maak werk van duurzaam OV in Zuid-Holland”

GroenLinks wil dat de provincie doorpakt bij de verduurzaming van het openbaar vervoer in Zuid-Holland Noord. In de nieuwe aanbesteding in die regio kan de provincie daarvoor het initiatief nemen. Daarmee zou volgens de fractie veel CO2-uitstoot worden voorkomen. 


Statenlid Ariëtte Kasbergen (woordvoerder OV van GroenLinks): “Wij zouden, als grootste provincie toch voorop moeten willen lopen als het gaat om duurzaam openbaar vervoer. Waarom kunnen de inschrijvers  bij de aanbesteding geen extra punten verdienen als deze afstappen van dieselbussen? En waarom stimuleren we innovatie niet? We dreigen een kans voor open doel te missen.”


Kasbergen wordt bijgestaan door fractiegenoot en energiewoordvoerder Sinan Özkaya: “Naar ons idee kan de provincie met een paar simpele stappen de regie pakken: onderzoek wat de totale energiebehoefte is als alle bussen elektrisch rijden. Bereken wat het potentiële aanbod is aan duurzame en lokaal opgewekte energie. En maak op basis van die gegevens een plan samen met de vervoerder en aanbieders van energie. We hebben als provincie veel duurzame ambities, die moeten we ook waarmaken.”


Het beleidskader voor de aanbesteding van het OV in de regio Zuid-Holland Noord wordt op  4 maart in Provinciale Staten behandeld. GroenLinks zal dan met een voorstel komen om het OV duurzamer te maken.