Gemeente verlengt samenwerking met Jeugdfonds Sport &Cultuur

Gemeente Hoeksche Waard zet de samenwerking met het Jeugdfonds Sport &Cultuur voor een periode van 4 jaar, voort .Met deze samenwerking krijgen kinderen uit gezinnen met weinig geld(maximaal 130% van het minimum inkomen) de gelegenheid om deel te nemen aansport-of cultuuractiviteiten. De gemeente wil hiermee sociale uitsluiting en armoede tegengaan.

JeugdfondsSport & Cultuur

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur zorgt ervoor dat ook kinderen en jongeren uit gezinnen met beperkte financiële middelen mee kunnen doen met voetbal, muziekles, turnen, scouting, streetdance, judo, theaterles of een andere sportieve of creatieve activiteit. Voor hen betaalt het fonds de contributie of het lesgeld en in bepaalde gevallen de benodigde attributen. Hiervoor ontvangt het Jeugdfonds Sport & Cultuur ieder jaar een bijdrage van de gemeente.Voor sportactiviteiten wordt een bedrag van€225,-per kind per jaar verstrekt en voor cultuuractiviteiten €450,-.

Wethouder Huibert Steen: ‘Het is ontzettend belangrijk dat kinderen ‘mee kunnen doen’ met hun leeftijdsgenootjes en dat zij zich niet buitengesloten voelen omdat er thuis niet genoeg geld is om contributie of lesgeld te betalen. Kinderen moeten zich kunnen ontwikkelen op fysiek-, sociaal en mentaal vlak. Onze samenwerking met het Jeugdfonds maakt dit op een laagdrempelige manier mogelijk’.

Cijfers Hoeksche Waard

Vorig jaar is voor 322 kinderen van 4 tot 18 jaarin de Hoeksche Waard de deelname aan een sport of cultuuractiviteit mogelijk gemaakt met financiële ondersteuning vanuit de gemeente. Naast voetbal, dansen, scouting, handbal of tekenen is het ook mogelijk om zwemles aan te vragen via het Jeugdfonds. Voor zwemles geldt wel dat je dan 6 jaar moet zijn. In het afgelopen jaar hebben 128 kinderen via het Jeugdfonds mee gedaan aan zwem