Gemeente Hoeksche Waard ondertekent Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

Tijdens de Nationale conferentie voor Circulaire Economie is gemeente Hoeksche Waard toegetreden tot het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI). Dat betekent dat de gemeente met het doen van inkopen niet alleen let op de aankoopprijs van producten of diensten, maar ook op de effecten van de inkoop op milieu en sociale aspecten.

Een duurzamere inrichting van onze samenleving wordt steeds belangrijker. Gemeente Hoeksche Waard vindt het dan ook belangrijk om daar op verschillende manieren een bijdrage aan te leveren. Zo ook met het doen van inkopen.

Met de inkopen die de gemeente zelf doet, kan zij bovendien de markt stimuleren en het goede voorbeeld geven. Het gaat dan ook om het stimuleren van de lokale economie om met innovatieve oplossingen te komen. De overtuiging is dat een verandering van de inkoopvraag, zorgt voor een verandering van de markt.

Aanleiding

Met de start in 2019 van gemeente Hoeksche Waard is ook het inkoopbeleid vastgesteld. Hierin staat ook de ambitie om maatschappelijk verantwoord in te kopen. Hieronder vallen onderwerpen zoals Social Return On Investment (SROI), duurzaam, circulair, biobased en lokaal.

“Met de ondertekening van het Manifest MVI onderschrijven we dus onze ambitie om ons inkoopbeleid te verduurzamen, maar gaan we ook concreet aan de slag met het bijbehorende actieplan. Dit zorgt voor borging binnen de hele organisatie”, vertelt wethouder Piet van Leenen.

Manifest

Het programma van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil decentrale overheden in Nederland stimuleren om producten, diensten en werken op maatschappelijk verantwoorde wijze in te kopen. Ruim 150 partijen ondertekenden al het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen. Ze willen bij hun inkoopbeleid duurzame en innovatieve producten en diensten ontwikkelen.