Fractie Pahladsingh & Rood wil meer mogelijkheden om as uit te kunnen strooien.

Bij de behandeling van het begraafplaatsenbeleid in de gemeenteraad viel het de fractie op, dat er niet werd gesproken over het uitstrooien van as. Eline Rood heeft namens de fractie een voorstel gedaan, waardoor nabestaanden de as van hun dierbaren kunnen uitstrooien in de open natuur en op alle begraafplaatsen in de Hoeksche Waard. “Veel mensen willen de as van hun dierbaren uitstrooien langs het water of in een bosrijk gebied. Daar zijn verschillende redenen voor, bijvoorbeeld vanuit hun levensovertuiging. Het kan nabestaanden bovendien helpen in hun rouwverwerking.”

In de APV hoort het beleid over uitstrooien geregeld te zijn. Op dit moment laat de APV niet op alle begraafplaatsen toe om as uit te strooien. Ook is niet duidelijk of het uitstrooien in de open natuur is toegestaan, omdat de APV daar niets over vermeldt. “Wij willen dat dit goed wordt geregeld en de APV waar nodig wordt aangepast. Nabestaanden kunnen dan de laatste wens van hun dierbaren uitvoeren. Wij hebben een prachtige natuur verbonden met het open water, waarin dat op een respectvolle manier en in harmonie met de omgeving kan”, besluit Rood. Op 3 maart neemt de gemeenteraad hierover een besluit.