Feestelijke naturalisatie ceremonie in gemeentehuis

Op woensdag 5 februari reikte burgemeester Jan Pieter 15 ‘nieuwe’ Nederlanders de officiële papieren voor het Nederlanderschap uit. Te midden van vrienden en familie legden zij de eed of gelofte af, waarmee ze beloven hiermee de vrijheden en rechten die bij het Nederlanderschap horen te respecteren en de plichten te vervullen.

De genaturaliseerde Hoeksche Waarders hebben een diverse achtergrond. Zo komen ze uit Syrië, Ethiopië, Soedan, Australië en Bosnië-Herzegovina. Sommige van hen zijn Nederlander geworden omdat ze gehuwd zijn met een Nederlander. Anderen zijn gevlucht en hebben een lange reis achter de rug. Wij feliciteren deze Hoeksche Waarders met hun Nederlanderschap en wensen hen veel succesen geluk toe in de toekomst