CPG strijdt voor goede compensatie

Dorpsvereniging Filopopers is sinds 2014 betrokken bij de ontwikkelingen van windpark Spui. In 2015 heeft zij de bewonersgroep “Compensatie Plan Groep” (CPG) opgericht die in het proces meepraten over behoud van woongenot en fatsoenlijke compensatie. Anders dan u van een dorpsvereniging zou verwachten zijn bij deze bewonersgroep 96 omwonenden aangesloten uit Nieuw-Beijerland, Piershil, Goudswaard en Simonshaven/Hekelingen (Gemeente Nissewaard).

Mark Speldenbrink: “U kunt vandaag de krant niet meer openslaan zonder dat er wel een artikel over duurzaamheid in staat. De meeste van u zijn wel doordrongen van de noodzaak om in te grijpen. Dat ingrijpen kan dus heel ver gaan en we zullen daar in de toekomst meer en meer van gaan merken. De mate van ingrijpen mag er na de mening van de CPG nooit toe leiden dat u ernstige overlast ervaart die zelfs kan leiden tot gezondheidsklachten. Ook moet het niet zo zijn dat u niet meer in uw woning kunt/wilt wonen omdat met de dagelijkse overlast niet meer te leven is. U ook vooral gewoon in uw tuin moet kunnen zitten, zonder dat u elk paar seconden een monotone dreun door uw trommelvliezen moet verwerken. Ik kan u verzekeren, dat is knap irritant.”
” Vaak wordt gesuggereerd bij duurzaamheidsprojecten, laat die omwonenden ook mee profiteren, dan klagen ze niet meer (windpark Spui draait nog geen 10 maanden en meer dan 700 klachten zijn er bij OZHZ gedaan) Maar als je niet meer kunt leven in je eigen woning is geld knap waardeloos. Wij hopen met de discussie die wij nu voeren, de overheid er van te doordringen dat je niet zomaar overal, zeker niet in de bewoonde omgeving, industriële windturbineparken kunt inplannen en als je dat dan wel doet je heel goed met die omgeving, waar echte mensen wonen, ook als mens moet behandelen en daar terdege rekening mee houden met het verstrekken van vergunningen.”
“Met de ontwikkeling van windpark Spui is er een hoop niet goed gegaan. De provincie heeft volgens de CPG blindelings alle kranen opengezet om haar eigen doelstellingen te bereiken, daar zijn omwonenden dus ook figuurlijk in verzopen. De exploitant is geen haarbreed in de weg gelegd en nu alles volgens de veel te ruime vergunningen draait, is er niemand thuis om op te draaien voor de onherstelbare schade die in het gebied is aangericht.
Ondanks deze sombere positie blijven wij knokken want wat hier is gebeurt mag nooit meer gebeuren, hier niet, nergens niet. ”

Mark Speldenbrink, vicevoorzitter dorpsvereniging Filopopers en woordvoerder Compensatie Plan Groep (CPG), e-mail: mark@filopopers.nl