BurgerBelangen stelt vragen over illegale bomenkap N489

kettingzaag

Juist nu een petitie is gestart tegen de bomenkap om vijf windmolens te kunnen plaatsen voor het Windpark Oude Maas, blijken er illegaal bomen te zijn gekapt langs de N489.

Vorige week donderdag was de verbazing groot bij een verontruste burger toen er achter de vangrail langs de N489 bomen werden gekapt. Dit onderbuikgevoel bleek bij navraag juist: er was geen kapvergunning aangevraagd bij de gemeente voor deze bomen.
Ook de provincie zelf, verantwoordelijk voor het project N489, was niet op de hoogte.

Fractie BurgerBelangen zal middels vragen aan het college van B&W achterhalen wat er mis is gegaan. Hierbij verzoeken de fractieleden deze kap ‘ongedaan’ te maken door compensatie van de verdwenen bomen. Gezien het belang van een circulaire economie acht de partij het noodzakelijk de gekapte bomen aan de Hoeksche Hout keten te geven, welke hieraan duurzaam een nieuwe functie kan geven.

Onlangs heeft BurgerBelangen al informatie ingewonnen over de massale kap van 1014 bomen te Heinenoord. Hiervoor geldt tevens dat compensatie en duurzaam hergebruik van essentieel is met het oog op de klimaatdoelstellingen van de gemeente Hoeksche Waard.

Fractie BurgerBelangen