Bram van Hemmen aanbevolen als eerste kroonbenoemde burgemeester van de gemeente Hoeksche Waard

Op dinsdag 18 februari 2020 heeft de gemeenteraad van Hoeksche Waard de heer drs. A.P.J. (Bram) van Hemmen aanbevolen als nieuwe burgemeester.

De voorzitter van de vertrouwenscommissie, Adriaan van der Wulp zegt: “De heer Van Hemmen is een gedreven en energieke burgemeester,die met zijn inzicht, ervaringen daadkrachtmet ons de schaalsprong kan maken. En die tegelijkertijd de toegankelijke burgervader blijft voor de inwoners van de Hoeksche Waard.”
De gemeenteraad rapporteert over de aanbeveling aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De Commissaris van de Koning in de provincie Zuid-Holland adviseert hierover de minister. Vervolgens spreekt de minister met de kandidaat en draagt deze voor benoeming voor aan de Koning. De ministerraad bespreekt de voordracht in zijn vergadering en benoemt de kandidaat bij Koninklijk Besluit.

De heer Van Hemmen is 46 jaar oud, woonachtig in Sliedrecht en lid van het CDA. Hij is gehuwd en heeft vijf kinderen. Momenteel is hij burgemeester van Sliedrecht. Eerder was hij lid van het dagelijks bestuur, plaatsvervangend voorzitter van de voormalige deelgemeente IJsselmonde van Rotterdam. De installatie van de nieuwe burgemeester vindt plaats op 31 maart 20

– Voorzitter van de vertrouwenscommissie, Adriaan van der Wulp over keuze voor van Hemmen (Rijnmond.nl)-