Bedrijveninvesteringszone Stichting “Strien, graag gezien…!” gaat weer 5 jaar door

Verlenging BIZ Strijen

Op vrijdag 31 januarimaakte wethouder Paul Boogaard de uitslag bekend van de draagvlakmeting van de bedrijveninvesteringszone Strijen. De uitslag is positief en dat betekent dat de bedrijveninvesteringszone Stichting ‘Strien, graag gezien…!’verlengd is met 5 jaar.
Reden voor wethouder Paul Boogaard de winkeliers in Strijen persoonlijk te feliciteren. “Ik ben blij dat ondernemers in Strijen gezamenlijk doorpakken en acties ondernemen voor het Strijense centrum, als een van de belangrijke winkelgebieden in de Hoeksche Waard. ”

Voor de verlenging van de Bedrijveninvesteringszone was er een draagvlakmeting nodig onder de ondernemers in dit gebied. Deze meting is in januari uitgevoerd en resulteerde in voldoende steun. Hierdoor wordt de BIZ verlengd tot eind 2024. Wat is een Bedrijveninvesteringszone?Een Bedrijveninvesteringszone (BIZ) is een afgebakend gebied waarbinnen ondernemers samen 5 jaar lang investeren in het aantrekkelijker, bekender en veiliger maken van hun gebied. Alle ondernemers binnen dit gebied betalen via vastgestelde tarieven mee aan gemeenschappelijke voorzieningen in dat gebied. De BIZ Stichting ‘Strien, graag gezien…!’ zet met een uitvoeringsprogramma in op het bevorderen van een aantrekkelijk centrumgebied