Woningen op plek van voormalige brandweerkazerne Klaaswaal

Als het aan gemeente Hoeksche Waard en projectontwikkelaar De Langen & Van den Berg Vastgoed B.V. ligt, verschijnen er op de plek van de brandweerkazerne op de Berkenlaan 7 eengezinswoningen. Daarvoor ondertekenden zij op donderdag 30 januari een overeenkomst. Voor de bouw start binnenkort een bestemmingsplanprocedure.

Wethouder Piet van Leenen is verheugd dat het terrein op deze manier een mooie nieuwe woonbestemming krijgt. “Een mooie start om te gaan voldoen aan de woningbehoefte in Klaaswaal. Het sluit bovendien naadloos aan op onze ambitie om voldoende aantrekkelijke woningen in de Hoeksche Waard te creëren. Deze toekomstbestendige woningvoorraad is hard nodig om ons eiland over 15 jaar nog net zo goed te laten draaien als nu. Het aantrekken van jonge huishoudens is belangrijk. Deze groep draagt bij aan het in stand houden van voorzieningen, vormt een groot deel van de beroepsbevolking en is cruciaal in het voorzien van de toenemende vraag naar thuis- en mantelzorg. Zij zijn dus de drager van een vitale Hoeksche Waard. Dit project draagt daar aan bij!”

Voorbereidingen

Het idee om woningen op die locatie te bouwen, bestaat al langer. Er is de tijd genomen om het plan stedenbouwkundig beter te maken op bijvoorbeeld een betere ontsluiting en parkeervoorzieningen. Donderdag 30 januari resulteerde dat in de ondertekening van de verkoop- en anterieure overeenkomst.

Inloopbijeenkomst omwonenden

Voorafgaand aan de bouw van de nieuwe woningen, is het doorlopen van een bestemmingsplanprocedure nodig. Zowel de gemeente als projectontwikkelaar vinden het belangrijk om hierbij de belanghebbenden goed over het plan te informeren. Omwonenden van de Berkenlaan krijgen daarom binnenkort een uitnodiging voor een inloopbijeenkomst.