Werkgroep Verkeer Blaaksedijk wil nu eindelijk eens gehoord worden

Onlangs werd de Blaaksedijk opgeschrikt door een noodlottig ongeval, waarbij een twaalfjarige jongen dodelijk verongelukte. Dit ongeluk was de directe aanleiding voor een petitie, die aansloot bij eerder opgezette acties om aandacht te vragen voor de verkeerssituatie op deze dijk.

Jaap Torenvlied is bewoner van de Blaaksedijk en lid van de werkgroep Verkeer Blaaksedijk heeft woensdag 22 januari een bewonersbijeenkomst georganiseerd. Jaap vertelt wat daaruit is gekomen en welke acties de bewoners nu eindelijk van de gemeente willen zien…