Succesvolle pilot logeerzorg krijgt vervolg

Op 1 mei 2019 startte de pilot Logeerzorg in de Hoeksche Waard. De pilot biedt geplande logeerzorg aan, een vorm van mantelzorgondersteuning. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft de pilot mede mogelijk gemaakt. De pilot is een groot succes in de Hoeksche Waard, 95% van de tijd is de beschikbare logeerplek bezet. Het ministerie van VWS wil graag een vervolg van 1 jaar geven aan de huidige pilot. Wij hebben ons hiervoor ingeschreven en onze aanvraag is gehonoreerd. Bij de vervolgpilot ligt de focus op het organiseren van 1 toegang. Het maakt niet uit waar een inwoner de vraag stelt (huisarts, verpleegkundige of gemeente), de zorgprofessionals weten waar zij terecht kunnen voor informatie over alle vormen van geplande, ongeplande en structurele logeerzorg in de Hoeksche Waard. En hoe zij die zorg kunnen organiseren voor hun cliënt.

“Met de ontwikkeling van 1 toegang kunnen we onze inwoners eenvoudiger en sneller de juiste zorg op de juiste plek bieden. Dus we zijn blij dat het ministerie ons deze kans biedt’’, aldus wethouder Joanne Blaak-van de Lagemaat (Zorg & Welzijn). “En dankzij de financiële bijdrage van het ministerie kunnen we ook de huidige pilot met een jaar verlengen, zodat wij onze inwoners tot 1 februari 2021 gegarandeerd een plek voor geplande en structurele logeerzorg kunnen blijven bieden.”

Ondersteuning vanuit ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

Het ministerie van VWS heeft in 2018 het programma Langer Thuis gelanceerd. Doel van het programma is dat ouderen in hun eigen vertrouwde omgeving zelfstandig oud kunnen worden met een goede kwaliteit van leven. Vanuit het programma is er een oproep gedaan aan gemeenten en zorgverzekeraars om de structurele logeerzorg voor ouderen, die nog zelfstandig thuis wonen, verder te ontwikkelen.

Wat houdt de vervolgpilot in?

De huidige pilot is gericht op geplande logeerzorg. Bij de vervolgpilot willen wij onderzoeken of inwoners die komen logeren, dat ook regelmatig willen blijven doen. Bijvoorbeeld 1 keer per maand of 1 keer per 6 weken.

De logeerzorg wordt aangeboden in wijkpension Zoomwijk, gevestigd in de Open Waard van Alerimus in Oud-Beijerland. Voor deze vervolgpilot blijft 1 jaar lang 1 kamer met professionele ondersteuning van Alerimus beschikbaar.

Waarom deze pilot?

Door logeerzorg aan te bieden, krijgen mantelzorgers in de Hoeksche Waard meer mogelijkheden om op adem te komen. Want mantelzorgen geeft voldoening, maar kan tegelijkertijd ook zwaar zijn. “Het is belangrijk dat we mantelzorgers ondersteunen en een adempauze kunnen bieden. Daarmee voorkomen we overbelasting”, aldus Trix van Os (directeur-bestuurder Alerimus). “En door mogelijkheden voor logeerzorg dichter bij huis te organiseren, behouden inwoners hun netwerk en sociale contacten. Dit draagt er uiteindelijk aan bij dat inwoners met een zorgvraag langer zelfstandig thuis kunnen wonen. En dat is belangrijk!”

Wie zijn er bij de pilot betrokken? Voor de pilot werken Alerimus, Zorgwaard, Heemzicht, CZ Zorgkantoor, CZ Zorgverzekeraar, gemeente Hoeksche Waard, Careyn en Zorggroep Hoeksche Waard (huisartsen) samen. De pilot is een onderdeel van programma Thuis in de Kern. In dit programma werken zorgorganisaties, gemeente en andere partners samen aan een Hoeksche Waard waar inwoners in hun vertrouwde omgeving oud kunnen worden en de zorg krijgen die ze nodig hebben. Daarbij staat de vraag van inwoners voorop. ‘‘We willen hen snel de juiste zorg bieden in hun eigen omgeving en de bijbehorende administratieve organisatie uit handen nemen”, aldus wethouder Joanne Blaak-van de Lagemaat.

Het ministerie is positief verrast over de samenwerkingen die er in de Hoeksche Waard al zijn. “Ieders aandeel in die samenwerkingen is uniek en belangrijk. Maar het feit dat de huisartsen actief deelnemen vinden we bijzonder. Dit gebeurt nog weinig op andere plekken in het land”, aldus het ministerie.

Aanmelden voor Logeerzorg Wilt u gebruikmaken van logeerzorg of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met team Wmo van gemeente Hoeksche Waard. U kunt onze medewerkers maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur bereiken op nummer 14 0186 of per mail naar info@gemeentehw.nl.