Shoreliner vermindert plastic soep

akshoreliner

Het komende half jaar ligt de Shoreliner in de haven van Strijensas. Dit apparaat vist plastic uit het water voordat het op de oevers belandt of de zee instroomt. De plaatsing is een proef en maakt deel uit van project ‘Schoon Haringvliet’. Wethouder Paul Boogaard van gemeente Hoeksche Waard en gedeputeerde Adri Bom-Lemstra van de provincie Zuid-Holland gaven vrijdag 31 januari officieel het startsein.

Gemeente Hoeksche Waard werkt vol trots mee aan het plaatsen van de Shoreliner. “We maken allemaal gebruik van plastic; dat maakt het ook een gezamenlijk probleem”, zegt wethouder Paul Boogaard. “Wij krijgen hier bij het Haringvliet zowel het water van de Rijn, als dat van de Waal. Met de Shoreliner voorkomen we dat er veel plastic op de oevers of in de Noordzee verdwijnt.”

De wethouder deed eerder een oproep aan wandelaars, die van het gebied genieten, om ieder één stuk plastic op te ruimen, zodat het hier goed toeven blijft. “En zo zijn er dagelijks veel vrijwilligers bezig met het opruimen van zwerfvuil. Zij steken letterlijk hun handen uit de mouwen om onze omgeving schoon te houden. Daar ben ik trots op! Een Hoeksche Waard zonder plastic in natuur en buitenruimte, dat is de toekomstdroom.”

Ondernemerschap

“Ik ben blij met dit soort innovaties“, zegt Adri Bom-Lemstra, die actief beleid richt op startups die dit type producten en diensten ontwikkelen. Ze dragen bij aan grote maatschappelijke vraagstukken waarvoor we staan, en leveren daarnaast een belangrijke bijdrage aan onze innovatieve economie en concurrentiekracht.” De Shoreliner is in eerste instantie ontworpen voor het terugdringen van zwerfvuil, maar Bom-Lemstra vroeg daarnaast ook aandacht voor het aanpakken van het plasticprobleem bij de bron. “We moeten zoeken naar mogelijkheden van hergebruik van stoffen uit afvalstromen. En dat moeten we samen doen. Met andere overheden, bedrijven en kennisinstellingen.”

Gecertificeerd plastic scheiden
In gebruiksname shoreliner bij Strijensas die het plastic uit de rivier gaat opvangenfoto:ARIE KIEVIT

De Shoreliner is ontwikkeld door ingenieursbureau Tauw en won in de Rotterdamse Haven al de prijs voor het meest duurzame havenproject. Het apparaat bestaat uit 2 veegarmen waar plastic door wind en door stroming vanzelf indrijven. Het komende jaar liggen de veegarmen op twee locaties. Het 1e half jaar in Strijensas, daarna verhuist het apparaat naar een locatie aan de kant van Goeree-Overflakkee. In dit jaar vindt onderzoek plaats naar de hoeveelheden én de samenstelling van het drijfaval. Daarvoor sorteren vrijwilligers, onder coördinatie van het Instituut voor Natuureducatie (IVN), de verschillende soorten zwerfvuil.

Vrijwillig, maar met professionele zorgvuldigheid om aan de Europees gecertificeerde standaard OSPAR te voldoen. Hierdoor is het mogelijk de herkomst van de stoffen vast te stellen. Ook is het door de gecertificeerde methode mogelijk om data uit andere Europese landen met elkaar te vergelijken. Afvalstromen houden zich nu eenmaal niet

aan landsgrenzen. Onderzoeksresultaten zijn ook bepalend voor welke bijdrage één of meerdere Shoreliners hebben en welke locaties nog meer geschikt zijn.

Locatie

De Shoreliner is aangekocht door Rijkswaterstaat, provincie Zuid-Holland, gemeente Goeree-Overflakkee en gemeente Hoeksche Waard. Naast deze partijen is ook het Instituut voor Natuureducatie (IVN) een initiatiefnemer van dit project. Het project sluit aan bij de landschapstafel Haringvliet.

De locatie bij de haven van Strijensas is gekozen, omdat dit volgens eerder onderzoek een zogenaamde hotspot is voor het verzamelen van drijfafval. Door de stroming en windrichting verzamelt het afval zich hier in de bovenste waterlaag. Daarnaast draagt de haven van Strijensas de blauwe vlag, een internationale milieuonderscheiding. De plaatsing van de Shoreliner past hier uitstekend bij!

Vanaf 31 januari is de Shoreliner voor iedereen te bewonderen.